Press release – announcement – 150920 Sammen med Applied Autonomy, Moprim og Östersund kommune i Sverige, har Kobla fått tilslag på søknad om støtte til et implementeringsprosjekt som innebærer både den folkevennlige reiseassistenten med miljøambisjoner, som Kobla er, og den komplekse integrasjonsplattformen som Applied Autonomy utvikler. Prosjektet er treårig, med oppstart i september. Vi gleder oss veldig til fortsettelsen!