Fra og med i dag blir nå Kobla tatt i bruk av en ulike gruppe testpersoner Östersund, Sverige, der vi er i startfasen av vårt utviklingsprosjekt sammen med Applied Autonomy og Moprim. Målet med testen er reell brukerinvolvering i utformingen av prosessene bruker skal igjennom i appen. Vi kaller det demokratisert tjenestedesign. Dette er i praksis kick-off med Östersund kommune, starten på to hele år med spennende utvikling…