Vi er utrolig stolte av at Kobla har vært inspirasjon for Teknologirådets tredje scenario i deres ferske rapport om Reisehverdagen i 2030!

Under følger et utdrag fra rapporten:

I januar 2030 lastet Azar ned en app kalt Dytt, som kommunen har oppfordret innbyggerne til å skaffe seg. Denne appen registrerer automatisk reisemønsteret hans, og gir forslag til nye reisevaner som vil være bra, både for ham, miljøet og trafikken. I mars fikk han levert en analyse av reisene sine: «Du bruker i gjennomsnitt 6 timer i bilkø hver måned. Dersom du hadde syklet ville det tatt noen minutter ekstra hver dag, men du ville også fått trening tilsvarende 10 timer på treningssenter. I tillegg ville det kostet deg 5000 kroner mindre i bilutgifter.»

Teknologirådet erkjenner at Kobla er inspirasjonen for «Dytt», og vi har hatt gleden av å delta i workshop og diskusjoner i etterkant av scenariearbeidet deres.

Siden Teknologirådet har som formål å rådgi Stortinget, satser vi på at de tipser politikerne om at Kobla faktisk allerede fins…

Les mer om rapporten fra Teknologirådet her!

Johanne Bergman

Johanne Bergman

Produkt- og markedsutvikler i Kobla AS. Epost: Johanne@kobla.no