Kobla AS og Disruptive Engineering har inngått samarbeidsavtale om å se på potensialet som ligger i samspillet mellom våre produkter. Begge parter deler verdisett når det kommer til personvern, dermed bør det være mulig å utvikle løsninger i fellesskap. For Kobla sin del, ser vi at det ligger muligheter å få validert av hva slags kjøretøytype som passerer et sensorpunkt på et gitt tidspunkt, uten å samtidig registrere kjøretøyets identitet. Begge parter ser muligheter for verdiøkning for sine kunder gjennom dette samarbeidet, i tillegg tror vi at det vil være naturlig å invitere andre partnere til å benytte den fysiske og digitale testarenaen som kombinasjonen av våre løsninger vil innebære. Vi ser for oss oppstart av aktiviteter sommeren 2021, og jobber nå med finansiering av et pilotprosjekt. Arbeidstittel så langt, er 3MR (Matching of Magnetic and Mobile Registration).
Takk til SAMS som førte oss sammen, vi gleder oss til fortsettelsen!