En eldre bekjent av meg hadde for lenge siden en hissig rød papegøye. Den ropte «jeg vil se mappa mi» med diksjon og tonefall så troverdig at ingen i huset kunne skille papegøyens fra eierens stemme. Fordi min bekjente hadde venstreradikal bakgrunn og en god porsjon selvironi, hadde han lært opp sin papegøye til å delta i de norske kommunistenes kamp for innsyn i informasjonen staten hadde samlet om dem på 1970-tallet, og lagt i mapper.

I 2021 er det blitt mange mapper å få innsyn i. La gå at banken og fastlegen min vet mye om meg, vi har viktige kundeforhold og jeg kan avtale en prat én til én med både Stine Louise og Shirin. De har begge «mapper» på meg, men jeg stoler på dem.

Amerikanerne har også en fyldig mappe med mitt navn på. Som om jeg var Lee Harvey Oswald. Den er tilgjengelig fra Googles hovedkontor, the Googleplex…  Det er litt ubehagelig å tenke på.

Mappa er anonymisert, men hvis du spleiser hvor «objektets» telefon befinner seg hver natt og hvilken foreldregruppe «objektet» er med i på Facebook, er det ikke vanskelig å snevre inn kandidatene.

Google Maps registrerer hvor du er og Instagram hva du liker. Nest, Alexa og Siri hører hva du sier.

Stopp en halv! Kobla registrerer også hvor du reiser, helautomatisk! Er ikke det like ille?

Nei. Kobla har ikke en forretningsmodell av samme type som Google og Facebook. Våre oppdragsgivere er kommuner, regioner og andre aktører som handler på vegne av fellesskapet. Kundene våre er aktører som engasjerer seg og de tilbyr Kobla til befolkningen fordi de har et ansvar for både befolkningen og miljøet.

Kobla husker kun bonuspoeng og statistikk, mens alle lokasjonsdata blir borte når appen slettes. Du kan også når som helst slette registrerte reiser selv. Da er de borte for alltid.

Kobla sender kun bonuspoeng og sammenlagtsummer til serverne, slik at du kan være med i konkurranser og vinne premier. Vi har ingen forretningsmessig interesse av noe annet.

«Hvorfor ikke? Det er jo penger å tjene.» sa bankmannen vi var i møte med.

Kanskje det.

Vi ønsker å påvirke, og for å påvirke må vi ha tillit. Da kan vi ikke lure unna data. Derfor har vi en kontrakt med hver enkelt av våre brukere:

  1. Det blir ikke salg av adferdsdata fra Kobla
  2. Det blir ikke annonser i Kobla

Punktum. Enkelt.

Nr 1:

Salg av kunnskap om deg er Google og Facebook sin forretningsmodell. Gratisprodukter som Facebook, Instagram og Google er kamuflerte innsankingsverktøy. De høster informasjon om hva som skal til for å fange din oppmerksomhet og få deg til å klikke. Funksjonaliteten de amerikanske megaselskapene tilbyr «gratis» i bytte for salgbar informasjon om hver og én av oss, er nødvendig infrastruktur for moderne menneskers liv i 2021. Google og Facebook har oss i sitt grep, og suger ut info.

Kobla er ikke kamuflasje. Kobla er noe du har på din telefon. Det er ikke noe som har deg. Appen lærer om deg for deg og deler det ikke.

Kobla lærer ikke om deg for andre.

Men Kobla er gratis også!

Nei. Kobla er ikke gratis. Vi har betalende kunder, folkevalgte offentlige aktører, som handler inn Kobla på vegne av det folket som har valgt dem, og deler appen ut gratis til folket. Det folket som har valgt dem, er våre brukere. Kobla er gratis for deg som bruker, ikke fordi vi tar informasjon om din adferd fra deg og selger til annonsører (Googlemetoden) men fordi Kobla er betalt av fellesskapet du er en del av.

Nr 2:

Hvilke konklusjoner trekker Facebook, Google og Apple om meg? Er jeg

  • kjøpesterk,
  • lettlurt eller
  • forfengelig?
  • All of the above?

Hvilke båser settes jeg i slik at det blir enklere for markedsavdelinger verden rundt å bestille plass i oppmerksomheten min?

Det er vår erfaring, at annonsering som forretningsmodell åpner for andre agendaer enn det som er den opprinnelige. Annonsering handler i bunn og grunn om å ville styre adferd i retning handlinger som annonsører ønsker. Det mener vi blir å rote til hensikten med Kobla. Vi ønsker å påvirke, ja, til beste for din økonomi, din helse og miljøet – fordi disse overlapper.

Ti byområder i Norge har forpliktet seg til nullvekst i biltrafikken frem mot 2030. Enkelte byer vil  redusere bilbruken med 20-30 prosent. De folkevalgte har talt – de sier «flere folk, færre biler», og det berømte nullvekstmålet backes opp av belønningsmidler. Det mener vi skal være er en god nok forretningsmodell uten annonser.

Det kan være vi vil tilby rabatter og kuponger fra partnere, men det er det nærmeste annonser vi vil komme. Det skal ikke være slik at vi tjener penger på dine klikk i Kobla.

Har du lest The Age of Surveillance Capitalism av Shoshana Roboff? Ni grunner til å slette sosiale medier nå av Jaron Lanier? Eller har du sett the Social Dilemma på Netflix? Kobla har som ambisjon å være nettopp den gode måten å bruke teknologi på som hovedpersonene der erkjenner at er mulig.

Dersom din by eller region tar i bruk Kobla, registrerer du reiser automatisk i Kobla-appen, hvis du vil. Gjør du det, får du oversikt over kostnader, tidsbruk og miljøutslipp forbundet med dine egne reisevaner. Du vil også få tips og informasjon som er relevant for hvordan endre din reisehverdag i den retningen du selv ønsker. Du kan delta i konkurranser med familie og venner eller kollegaer på arbeidsplassen der du samler bonuspoeng. Alt dette uten at det går på bekostning av ditt personvern.

Med Kobla er sikkerhet prioritert fra første stund. Vi mener at din tillit til din telefon skal være absolutt.

 

Æresord.