Sammen med Disruptive Engineering og SAMS har vi fått tilskudd på støtte fra Viken fylkeskommune.

Fylkesråd for Næring i Viken fylkeskommune har vedtatt å støtte Sustainable Autonomous Mobility Systems Norway (SAMS) og prosjektet «Testarena-Matching av mobil- og magnetisk reiseregistrering (3MR)». Kobla og Disruptive Engineering, som begge er en del av bransjeklygen SAMS, vil sammen utvikle metoder for å innhente trafikkinnsikt. Ved bruk av mobil- og magnetisk reiseregistrering ønsker vi kunne danne et realistisk bilde av trafikken på utvalgte steder.

Begge parter deler verdisett når det kommer til personvern. Ingen personlig informasjon – kun detaljert trafikkinnsikt.

 

 

Vil du vite mer om hva som skjer i og rundt Kobla? Meld deg på nyhetsbrev vårt under!

 

Johanne Bergman

Johanne Bergman

Produkt- og markedsutvikler i Kobla AS. Epost: Johanne@kobla.no