Fitjar kommune fikk i forrige uke svar på sin søknad om klimasatsmidler fra Miljødirektoratet. I prosjektet “Bærekraftig distriktsmobilitet Living Lab Fitjar” vil Fitjar lansere tiltak som har som mål å redusere biltrafikken til og fra sentrum.

I Fitjar kommune bor 60% av innbyggerne under 3 kilometer fra sentrum. Likevel er statistikken for “årsdøgntrafikken” i Fitjar sentrum like høy som nærliggende del av E39, som er den mest trafikkerte veien mellom Stavanger og Bergen. Biltrafikken i sentrum må ned. Nå har kommunen fått godkjent søknaden om klimasatsmidler til Klimasatsprosjektet “Bærekraftig distriktsmobilitet Living Lab”.

Skyss, MUST, Høyskolen Vestlandet og mobilitetsrådgivere i Bouvet vil sammen lede Living Lab-prosjektet, der Kobla vil være en av tiltakene. De kokrete tiltakene i prosjektet er:

  • Nytt dynamisk kollektivtilbud som når breie segment i befolkningen
  • Utprøving av mikromobilitet
  • Kunnskaps‐ og motivasjonsfremmende app ‐ gamification – Kobla.

Det dynamiske kollektivtilbudet vil være en kombinasjon av ruter og tilkallingstransport. Det vil også være rettet fokus mot samkjøring. Kobla har moduler som fasiliterer nettopp samkjøring. Samkjøring vil både oppfordres til og belønnes i Kobla.

Alt i alt vil tiltakene sammen tilrettelegge for mer gåing, sykling og bruk av kollektivtransport.

Living Lab-prosjektet er et toårig prosjekt som vil starte i 2022.

Johanne Bergman

Johanne Bergman

Produkt- og markedsutvikler i Kobla AS. Epost: Johanne@kobla.no