I juni har en gruppe på 18 masterstudenter innen global ledelse og offentlig økonomi, deltatt som testere av Koblas nye veiviserfunksjoner. Studentene har blant annet lært teorier om innbyggerinvolvering og smartbyløsninger som del av studiet, noe de selv har erfart i praksis i denne testperioden.   

Samtidig som Kobla deltok på NyByfestivalen i Bodø, fikk de internasjonale studentene fra Nord Universitet i oppdrag å teste Koblas nye veiviserfunksjon. Studentene kommer fra en rekke land, blant annet fra Ukraina, Kina, Pakistan og Iran, i tillegg til en håndfull norske studenter. At testerne kommer fra forskjellige kulturer hjelper oss med å lære mer om ulike brukergrupper og forutsetninger man må ta ved videreutviklingen av Kobla. Studentene har deltatt på workshop der de fikk drøftet deres synspunkt og har kommet med ideer og forslag til hvordan appen kan nå flere brukergrupper. 

Sammen med Nordland fylkeskommune satte vi opp en konkurranse inspirert av “Amazing Race”, der studentene skulle samle diamanter med ulik verdi. Diamantene fant de rundt omkring på kartet i Kobla, og lokasjonene var spredt rundt omkring Bodø og nærliggende øyer.

Det var en fornøyd gjeng som avsluttet etter drøye to uker med natur- og kulturopplevelser rundt Bodø og Lofoten. Vi er kjempefornøyd med aktiviteten, ikke minst at Kobla fungerer også for denne målgruppen, noe som var åpenbart etter å ha hørt følgende fra gjengen:

«I did actually go for walks just to get points.» «We used every transport mode possible. Except maybe tractors.» «They said we had bad weather. But for me rain was good, because more points!»

Mye nytt ble sett og erfart, og flere av studentene beveget seg tydelig utenfor egen komfortsone i embets medfør, bare hør: «I loved it, minus one thing. The boat trips. I got seasick.» Imponerende! 

Johanne Bergman

Johanne Bergman

Produkt- og markedsutvikler i Kobla AS. Epost: Johanne@kobla.no