Fra 16.-22. september avholdes den Europeiske Mobilitetsuka. Mobilitetsuka er en årlig, felles dugnad der byer fra hele Europa deltar med ulike tiltak for å fremme miljøvennlige og aktive reiser.

Kobla tilbyr appen Resvis i Östersund, som vil bli brukt som verktøy til å motivere folk til å reise miljøvennlig under mobilitetsuka.

Sammen med Östersund Kommun vil vi motivere innbyggere til å la bilen stå, prøve ut elbusstilbudet i kommunen, samt ta beina eller sykkelen fatt.

Mange tenker kanskje at en miljøvennlig reise her og der ikke har så mye å si i det store bildet, men når det mobiliseres på denne måten, har nettopp disse miljøvennlige reisene her og der mye å si!

Målet med uka er å synliggjøre hvordan du kan reise mer miljøvennlig og budskapet for årets mobilitetsuke er at miljøvennlige reiser er bra for miljøet, men også for folkehelsa.

Har du tidligere vurdert å la bilen stå når du reiser til jobb? Sleng deg på dugnaden og bli med på mobilitetsuka 16.-22.september!

Hold deg frisk, reis bærekraftig!

Johanne Bergman

Johanne Bergman

Produkt- og markedsutvikler i Kobla AS. Epost: Johanne@kobla.no