Hele 9 medlemsbedrifter av Kraft Nord – senter for bærekraftig samfunnsutvikling i Bodø, deltok i en såkalt Miljøsprint fra 13.-20 oktober ved å reise mest mulig bærekraftig. Kobla-appen registrerer reisene helautomatisk. De ansatte i bedriftene brukte Kobla for å måle hvilken bedrift som reiste mest grønt under denne uka. Samarbeidsligaen var satt opp slik at den gjennomsnittlige poengsummen til de ansatte i en bedrift var summen de deltok med på tabellen i konkurransen. Derfor var det viktig at fellesskapet reiste bærekraftig, og ikke bare noen få enkeltpersoner. Bærekraftsmål nummer 17 går ut på å samarbeide for å nå målene, og dette målet var en av bærekraftsmålene de fikk bryne seg på i denne konkurransen.

Miljøsprinten ble arrangert av Nordland fylkeskommune, det nye kraftsenteret og Kobla. Det var til slutt boligbyggerlaget Nobl som stakk av med den klare seieren i konkurransen, foran Nordland fylkeskommune som nummer to og Bodø kommune nummer tre.

Kobla har som mål å være et verktøy for å nå FNs bærekraftsmål 3, 11, 13 og 17, ved å:

  • motivere folk til å sykle eller gå
  • redusere trafikk og svevestøv for å gjøre byer og samfunn bærekraftige
  • redusere klimautslipp av daglige reiser
  • motivere hverandre til å nå målene
Johanne Bergman

Johanne Bergman

Produkt- og markedsutvikler i Kobla AS. Epost: Johanne@kobla.no