Som i fjor er Kobla en del av kampanjen «Vintertramparna» i Östersund, Sverige. 100 vintersyklistdeltakere får utdelt piggdekk, lys og annet vinterutstyr av kommunen, til gjengjeld bruker de Kobla-appen (ResVis på svensk) og lar den logge sine reisebevegelser gjennom vinteren.

Som en reisevaneundersøkelse, presenterer Kobla trafikantens reiser anonymisert. I tillegg er det  en tydelig opt-in for brukeren, på innsending av reisemønstre. Denne opt-in’en motiveres med at sluttbruker får konkret verdi tilbake i bytte for sine data. Appen logger transportmodus, startsted og sluttpunkt, hele ruter, totale lengde og reell hastighet langs hele ruten, til kommunen, på et kartgrensesnitt som er utviklet av vår partner Applied Autonomy. Dette kan eksempelvis brukes til å avdekke hindringer for jevn hastighet på sykkel, eller hvilke bilreiser i kommunen som er under 3km og burde kunne foretas uten bil.

Vi kan varmt anbefale, og Östersund kan bekrefte, at denne kombinasjonen av logging via mobiltelefonen («menneskelig sensor») og presentasjon av sammenstilte data i monitor, gir en datadybde som ingen annen type undersøkelse kan matche. Vi ser for oss dette som en øvelse som kommuner bør gjøre to ganger i året, vinter og sommer. Øvelsen består av å engasjere byens syklister til å bidra til å gi kommunen innsikt i behovene deres gjennom å ha appen loggende i to-tre uker i hver hovedsesong, som da sammenstilles av oss til en rapport smekkfull av spennende data! Ta kontakt hvis du ønsker å finne ut hvordan syklister eller fotgjengere beveger seg i byen din!