Her er et spennende case vi jobber med for et norsk mobilitetsselskap: 100 personer har lastet ned en spesialversjon av Kobla og bruker den til å ta aktive reisevalg i sin hverdag, for å få den positive helseeffekten det gir. Hver deltaker følges opp individuelt, mens Kobla-appen sekunderer dem i prosessen. Oppdragsgiver kan se hvordan det går på ulike parametre, vist på dette dashbordet:

Fokusgruppen gjennomførte en grundig helsesjekk i forkant av prosjektet, slik at det skal være mulig å avdekke forskjellen på før og etter tiltaket. Vi gleder oss veldig til denne forskningsbaserte kartleggingen av hvilken effekt det å bytte fra bil til sykkel eller gange som transportmodus til og fra jobb, faktisk har. Vi mener jo, anekdotisk basert og kvantitativt beskrevet, at det har alt å si.