Hva ser vi her? Jo, Menneskelig Intelligens i fri dressur! Der andre spør ChatGPT, samler heller Statens vegvesen – vegdirektoratet vask-ekte fag- og bransjefolk, fylkeskommuner og kommuner til fysisk oppmøte og idéutveksling. Sånt blir det sammenhengende, fleksibelt og bærekraftig transportsystem av! Bare vent!

Og Kobla er med! 🙂 

Hva spilte vi så inn til Vegdirektoratet? Jo, at det burde være krav om obligatorisk insentivordning i byvekstavtalemalen. Kommuner må strekke seg lengre for å skape konkrete fordeler for de som velger å reise aktivt, ikke bare gjøre bilbruk mer vanskelig. 

Dessuten mener vi at sluttbrukerperspektivet må inn i sektormyndighetenes samarbeid om bruk av innsamlet data. Både fordi det representerer en risiko å bare samle store aktører når temaet gjelder noe så individuelt som mobilitet og fordi enkeltindividet (og smartmobilen deres) representerer en ressurs av høyeste verdi.

Til sist: det har i årevis vært Arilds drøm å få spilt hvordan bompengeordningen i Norge må gjenoppfinner inn i rett fora. Takk til Statens vegvesen som lot han snakke uforstyrret om dette og lot oss andre få slippe!