Det er fantastisk hyggelig når vi ser at Kobla virker! Det er egentlig ikke overraskende lenger. Vi har sett både glade brukere og gode tall som viser at Kobla har verdi. Men det er uansett noe helt spesielt når våre oppdragsgivere måler at de har lykkes med det de bruker Kobla til. Som del av tilbudet til HjemJobbHjem-bedrifter i Trondheim har Kobla-appen ført til at andelen som kjører bil til og fra jobb falt fra 60% til 42%, og andelen som tok buss gikk opp fra 9% til 33%. Totalt registrerte Kobla 46090 reiser foretatt av ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter i Trondheim i fjor!

Det er supre tall! 

I denne artikkelen fra kollektivselskapet i Trondheim, AtB: https://www.atb.no/historier/na-velger-karianne-og-marte-bussen-foran-bilen-article19540-1800.html er det intervju med Karianne og Marthe fra fornybarselskapet NTE. NTE hadde 43 ivrige brukere som gjennomførte en 6 ukers standardkampanje i Kobla i fjor, med trekning av ukentlige vinnere og en totalvinner til slutt. De får ikke bare Kobla, naturligvis, i tillegg får de blant annet rabatt på bussbillett og muligheten til å låne elsykkel.

Nå ser vi at Kobla ikke nevnes i selve artikkelen, men Og hvis du prøver denne linken: https://www.atb.no/hjh/verktoy/#collapse-article_4 og åpner den ekspanderende boksen ved navn Aktivitetskampanjer, se der – der er Kobla! 🙂