Arbeidsantrekket hos Kobla AS i år er hvit labfrakk! Vi deltar i hele tre forskningsprosjekter i 2023, sammen med SINTEF, Transportøkonomisk Institutt (TØI) og Universitetet i sør-øst Norge (USN).

SINTEF først. Prosjektnavnet er privacy@edge og temaet er personvern i nettverkets ytterkant. Ansvarlige er Arda Goknil og Shukun Tokas.

Utfordringen privacy@edge adresserer er uoversiktligheten rundt deling av data som samles inn om deg. Hvis du er en av oss som har svart «jeg samtykker» uten å ta deg tid til å lese hva du samtykker til, er Shukun, Arda og Kobla på jobb for deg.

Med Kobla skjer behandling og analyse av telefonens sensordata i hver enkelt eksemplar av appen, på telefonen, ikke i skyen (stikkord: Edge Computing). Vi gjør det vanskeligere for oss selv på den måten, men det gir maksimalt personvern. Videre ønsker vi at læring fra hvert enkelt eksemplar av appen skal deles (anonymt) med de andre eksemplarene av appen (stikkord: Federated Learning). Men den dataen og læringen som samles og lagres på dine vegne, er det mange som har lyst på og kan ha nytte av. Prosjektet privacy@edge har til hensikt å benytte fremskritt innen desentraliserte maskinlæringsprinsipper til å behandle personvernerklæringer automatisk og generere personlige personvernanbefalinger. Disse anbefalingene vil bli presentert på en intuitiv måte gjennom et brukervennlig «personverndashbord».

La oss forenkle dette ved å ta et case: Hvis kollektivselskapet i din fylkeskommune ønsker innsikt i sine innbyggeres (anonymiserte) reisevaner for å kunne utforme et godt kollektivtilbud, må de spørre deg. Både spørsmålet deres og svaret ditt må være forståelig for deg, og det må være mulig for deg å sette rammer for hva du vil dele, mot passende gjenytelse. Hele denne transaksjonen vil kunne finne sted i Kobla, understøttet nettopp av et slikt personverndashbord som privacy@edge skal utvikle.

Mens vårt fokus er på smartmobilen og lokasjonsdata i personvernsammenheng, er prosjektet like opptatt av elektroniske enheter fra dagliglivet, for eksempel, for strømmåling, stemmeassistanse eller robotstøvsugere. Med IoT er det enda lettere å miste kontroll og oversikt.

Vi presenterer gjerne dette og de to andre forskningsprosjektene våre i detalj dersom din arbeidsplass er nysgjerrig på mobilitet, og hvordan det krysser temaer som AI, personvern, yngre eldre og helse. Og husk: neste gang du ser noen gående, syklende eller bussende med Reagensrør og boblende kjemikalier, kan det være oss!

(Og illustrasjonen her er naturligvis laget av Dall-E. Med promtpen “to forskere” genererte den to gamle hvite menn med briller. Sånn er verken virkeligheten eller dette prosjektet. Godt eksempel på hvordan AI forsterker stereotypier.)