Kobla befinner seg i mobilitetsbransjen. Vi både utvikler teknologi og selger produkter. Men vi leverer også tjenester i form av rådgivning. Fremover vil vi dele våre erfaringer fra arbeid for kunder innenfor dette området, der det er naturlig. Først ut – noen tanker rundt parkeringsstrategi i forbindelse med at Drammen kommune (vår hjemmebane) har lagt ut sin kommende parkeringsstrategi på høring.

Naturlig nok mener vi det burde være krav om obligatoriske insentivordninger som Kobla, i byvekstavtalemalen. Kommuner må strekke seg lengre for å skape konkrete fordeler for de som velger å reise aktivt. 

Men det er flere måter å skape og fordele goder til de som gjør en innsats på, enn bare gjennom Kobla. Forskning har  slått fast at tilgang på parkeringsplass er et av de godene som vi vet er avgjørende for hvorvidt bilen brukes som transportmiddel på reisen til og fra jobb. Det har kommuner tatt konsekvensen av, ved å innføre restriksjoner og høye parkeringsavgifter. 

Greit nok, men hva med insentiver? Hvor er gulrota?

Parkeringsplasser kan være et «eksklusivt gode» tilgjengelig kun dersom bilisten anstrenger seg det lille ekstra for å redusere sin privatbilbruk. De mest attraktive parkeringsplassene (feks nære togstasjonen etter at pendlerparkeringen på Godsterminalen fjernes), kunne forbeholdes bilister som beviselig samkjører. Samkjøring utnytter den ledige kapasiteten som biler med bare én person i utgjør i trafikken. Samkjøring er et tiltak som alle de som forteller at bussen stopper for langt unna, kan prøve å gjennomføre. 

Parkeringsteknologi er såvidt nevnt i utkastet som Drammen kommune har lagt ut på høring. Vi antar at det blant annet peker på parkeringsappene. 

Å nå bilisten er ekstremt vanskelig. Parkeringsappen er en av få kanaler bilister må forholde seg til. Vi mener en parkeringsstrategi bør inkludere hvordan ta i bruk ikke bare parkeringsplassene, men også parkeringsappene som bilister er nødt til å ta i bruk, på en aktiv måte i arbeidet med på nå nullvekstmålet. 

Å kreve at parkeringsaktørene tilbyr åpne data om kapasitet, kostnader og liknende, slik for eksempel banker må som følge av PSD2, vil gjøre det mulig for en samlende «biløkonomiapp» å gi bilisten totalinnsikt i utgiftene forbundet med egne bilvaner. Bilisten vil kunne dermed få et mer bevissthet forhold til hvor dyr deres egen bilbruk er, og et mer reelt beslutningsgrunnlag for hvordan organisere sin reisehverdag. Dette ville være et sterkt virkemiddel i å tilrettelegge for bildeling.

En fremoverlent parkeringsstrategi bør inneholde planer om å utforske slike muligheter, gjennom piloter eller liknende. Derfor har vi meldt dette inn til Drammen kommunes parkeringsstrategi. 

Og så krysser vi fingra!