Hvordan holde friske folk friske? Kan mobiltelefoner og smartklokker spille en rolle?

HelseHub og Universitet i Sørøst-Norge inviterer sammen med oss i Kobla, til miniworkshop torsdag 4. mai fra  13:00-15:30 hos Drammen Works. Kan vi skape løsninger som gjør det lettere å ta sunne og aktive valg i hverdagen? Kan vi samhandle om helsefremmende tiltak for å holde en sunn befolkning sunne? Møt opp og diskuter, agenda finner du her:

Agenda:

  • Velkommen v/Bent-Håkon Lauritzen: Intro til HelseHub, triple-helix samarbeid (akademia/offentlig/privat)
  • Velkommen v/Adnan : Hvordan DrammenWorks jobber for å fremme denne typen samarbeid
  • Presentasjon av «Drammen City – Zero emission 2030» (eksempel på vellykket søknad) og  prosjektskissen «Green exercise» (mulig ny søknad) v/Giovanna Calogiuri, UsN
  • «Aktiv jobbvei» Prosjekter gjennomført av Kobla v/Arild Tjomsland, Kobla AS
  • 14:15: Oppsummering forstudie Helseeffekt av «smart-klokker» v/mastergradstudent Sandra Wolter-Paulsen
  • Mini-workshop: Helsefremmende arbeid – hvordan kan det offentlige jobbe for å nå ut til sårbare målgrupper og hjelpe dem med å sette i gang helsefremmende tiltak? Ledet av Arild Tjomsland, Kobla AS
  • 10min oppsummering: let’s do this!

Påmelding via HelseHub sin side om initiativet, klikk her.