Er du pålagt å øke andelen som sykler eller går til et knutepunkt eller arbeidsplass? Kobla har produktet du trenger! Se StartOffs demodag første juni, der vi presenterer hvordan Kobla er blitt tatt i bruk på Lillestrøm stasjon for BaneNOR. Vi har testet ut måter å nå bilister på, og overbevise dem om å prøve sykling når de skal ta toget til Oslo, på oppdrag for BaneNOR. Mer om resultatene fra prosjektet kommer i en senere post. På demodagen blir det i tillegg blir det en panelsamtale der politikeren Eivind Trædal, Bane NOR, Kobla og Bikely diskuterer teknologiutvikling og innovasjon for økt sykkelbruk og urban mobilitet.

Les mer og meld deg på her:

https://dfo.no/kurs-og-seminarer/startoff-demo-nye-losninger-innenfor-mobilitet-0106202