Hør daglig leder Ole fortelle hvordan insentiver formidlet digitalt kan bidra til bedre mobilitet i byer og tettsteder uten store infrastrukturinvesteringer på Nordic Edge sin Innoasis Week førstkommende torsdag!

Her er link til påmelding: https://nordicedge.org/events/mobility-talk/

Og utklipp fra invitasjonen:

Norge har inngått forpliktelser når det kommer til reduksjon av utslipp innen 2030. Elektrifisering er ikke nok for å oppnå dette målet fordi rene energikilder ikke er tilstrekkelig til å dekke vårt samlede energiforbruk. Vi har et ansvar for kommende generasjoner, noe som krever at vi radikalt endrer hvordan vi begrunner investeringer i samferdsel.

Det eksisterer et stort potensial for bedre mobilitet som ikke krever investering i gigantiske infrastrukturprosjekter. Nøkkelen er å tenke nytt om hvordan vi utnytter samferdselssystemet som er tilgjengelig.

Hvordan kan vi optimalisere bruken av den eksisterende infrastrukturen? Hvordan kan bruk av ny teknologi og nye modeller hjelpe oss med dette?