Publisert i Drammens Tidende, 2.6.2023:

Bompengekrangelen startet for omtrent 8 år siden. Utenom datostemplingen, er det umulig å se forskjell på avisinnlegg fra da og nå. Det er dessverre en samfunnsdebatt som kjører med brekket på.

Ikke rart, en bomring har motstridende mål. Den skal både hente inn midler for å nedbetale lån tatt opp av kommunen for å bygge infrastruktur og samtidig påvirke befolkningen til i mindre grad å bruke privatbil inn til sentrum. Lykkes kommunen med påvirkning, mislykkes kommunen med inntjening. Og omvendt. Litt som slagordet Toyota hadde på bussene i Drammen for lenge siden: «Trygg og spennende!».

Bompenger er en betydelig kostnad for folk med dårlig råd som er avhengig av bil. Men bompenger er også en ubetydelig kostnad for folk med god råd uansett om de trenger bil eller ei. Det gjør bomringen usosial og ineffektiv.

Forrige uke slapp Stavangers ordfører bomben om gratis kollektivtransport for kommunens innbyggere. Motargumentene likner på bompengekrangelen: ineffektiv og usosial. Ineffektiv, fordi forskning viser at tiltak som dette ikke reduserer CO2 utslipp, og usosial, fordi Stavangers rikeste mann får busse gratis for penger som kunne kommet til nytte på annet vis.

Her er det rom for å tenke nytt: Hver av oss går, sykler, toger, biler og busser med en samling sensorer i lomma: smartmobilen. Samtidig som bilskilt eller autopassbrikke på bilen du sitter i passerer et bomsnitt på vei inn mot sentrum, vet mobilen din det også. Men i motsetning til bilskilt eller autopassbrikke, er mobilen personlig. Med mobilen i miksen kan vi se individet som skal inn i sentrum og kjøretøyet de har valgt i sammenheng.

Se for deg en hjelpepleier med aleneansvar for to barn som kommunen har plassert i hver sin barnehage. Hver gang bilen hans passerer bomsnittet, gjør mobilen hans et oppslag i kommunens databaser, sikret med BankID, finner ut at inntektsnivå og ugunstig barnehagetildeling gir grunnlag for refusjon av bompenger, og melder det til bomselskapet. Mens eiendomsmekleren som kjører diesel-SUV alene fra Konnerud til kontoret på Bragernes? Fullpris. Med mindre hun tar med tre venninner som også skal ned til byen. Da fordeles kostnaden for den ene bompasseringen på alle fire ombord, fordi mobilene deres vet at de alle fire passerte bomsnittet på samme tidspunkt som SUVen.

Hva?! Bompenger delt på fire! Det blir jo billigere enn bussen!!?

Ja, men ikke uten at du har gjort noe for å fortjene det. Og kanskje det er samfunnsøkonomisk mer gunstig å belønne fire venninner i en SUV på steder der grunnlaget for kollektivtransport er tynt, enn å drifte en bussrute som blir lite brukt?

Å la sin mobil brukes på denne måten, må være frivillig og styrt med en app. Mens rabatter og refundering følger individet og er frivillig, må bompenger følge bilen og være obligatorisk. Men det som virkelig åpner positive muligheter, er at mobilen vet når du reiser på andre måter enn privatbil. Om du går, sykler eller busser dit du skal, og dermed både unngår utslipp og forebygger egne kostbare helseplager, kan du bevise det med mobilen din.

Kanskje du belønnes med gratis cortado for å gå mer enn 4km inn til sentrum? Gratis buss, ikke til alle året rundt som i Stavanger, men om vinteren og kun til de som har syklet over 50% av arbeidsdagene i sommerhalvåret? Kanskje belønningens størrelse varierer med reiselengde, slik som bonuspoengene til flyselskapene og kan veksles inn i praktiske fordeler som anledning til å parkere nærmere togstasjonen? Eller kanskje bonusen kan være rabatt på bompenger på en regnværsdag, fordi du syklet når det var sol? Rabatt på bompenger, fordi du har begynt å gå tur i skogen tre ganger i uka?

Det ville vært en bomring å bli glad i!

Ikke overbevist? Du er kanskje ikke så opptatt av verken miljøet, egen lommebok eller egen helse? Vel, hvis en bonusring sørger for at flere andre folk sykler, busser og går, betyr jo det færre andre biler på veien enn den du sitter i selv. Det betyr mindre bilkø for deg.

Refusjoner, rabatter og belønning står i konflikt med kravet om nedbetaling av lån, med mindre hele det årlige lånebeløpet fordeles på de bompasseringene som ikke kvalifiserer til refusjon, rabatt eller belønning.

Umulig! Altfor radikalt!

Vel, prinsippet kommer fra forsikringsverdenen, så hvor radikalt kan det være? Det kalles bonus-malus på fint, men er ikke annet enn at premien som skal betales av en kunde justeres i henhold til deres individuelle skadehistorikk. Hvis totalbyrden for nedbetaling av kommunens infrastrukturlån flyttes fra reiser som fortjener å refunderes, rabatteres og belønnes, til de som ikke gjør det, holdes summen av bonus og malus konstant!

Tåkeprat! Luftslott!

Nei. Puslespill.

Stavanger kommune tør å eksperimentere. I mai i fjor etterlyste daværende styreleder i Drammensregionens Næringsforening, Terje Gundersen, og Høyres gruppeleder, Kristin Surlien, en idédugnad på hvordan man kan gjøre brukerbetaling digital og sosial, i denne avisen. Drammen kan prøve et annet, billigere eksperiment: vi kan starte med en bonusring og vente med bomring. Hvis drammensere høster nok gulrot (bonusring), kanskje vi slipper pisk (bomring)!