Publisert i Drammens Tidende, 19.07.2023:

For de som har husk, er det morsomt å se Superbussen sprenge seg ut av telefonkiosken nok en gang. Allerede i 2015 lanserte daværende administrerende direktør i Brakar, Henry Gaarde, Superbussen som et prosjekt som kunne berede grunnen for en bybane. Senere, i 2017 ble tanken om Superbuss oppgradert til fullgod erstatning for bybane, og nå, i 2023, er Superbussen fra Mjøndalen til Brakerøya på banen igjen.

Skjønt, det er jo egentlig ikke snakk om en super buss.

For en super buss er en buss som venter utenfor døra mi om morgenen, etter kvelden i forveien å ha sagt ifra om nøyaktig klokkeslett innenfor mitt innmeldte tidsvindu, at jeg må sette meg inn i bussen for å rekke mitt vanlige tog, tatt i betraktning de fire andre personene som skal plukkes opp på vei til stasjonen. Er det en sjåfør ombord? Kanskje ikke. Fantasi? Ruter skal teste en selvkjørende bestillingsbuss i Groruddalen allerede til høsten.

En super buss er en buss som kjører behagelig fort uten brå bevegelser utenfor byen, for så å bli from som et lam over Bragernes og Strømsø torg fordi den hastighetsbegrenses elektronisk og sensorer merker syklister og gående på vei alle tenkelige og utenkelige retninger rundt den. Utslippsfritt hele tiden, naturligvis. Er det en sjåfør ombord? Helt klart. Men han kan slippe rattet, ta seg en god strekk og fylle kaffe fra termosen på vei over den nye bybrua.

En super buss er en buss som aldri er så fullpakket at det er ubehagelig, men som heller aldri kaster bort samfunnets ressurser på å kjøre rundt nesten tom. Brakar melder at det i gjennomsnitt sitter 11 personer på hver buss (2021-tall), som betyr at det i snitt er 27 sitteplasser og 50 ståplasser som kjører rundt ubenyttet.

Uansett belegg, bussen er egentlig ganske super allerede. Men det er først når også byen er super, at bussens supre potensiale kan utnyttes til fulle.

I rushtiden hjem er Konnerudbussen smekkfull gjennom Nybyen på Strømsø. Da befinner det seg altså ca. 60 personer ombord i bussen, ifølge Brakars data om Golden Dragon elbusser. Om de 60 busspassasjerene i stedet satt alene i hver sin privatbil (gitt at en typisk privatbil er maksimum 5m lang og har minimum 2,5m foran og bak seg til neste bil) ville de lagt beslag på 600 meter vei. Det tilsvarer ganske nøyaktig avstanden fra Bjørnstjerne Bjørnsonsgate til broen over Vestfoldbanen.

Uten bussen ville bilkøen vært dobbelt så lang, med rimelig uheldige ringvirkninger.

En super bilist burde derfor være takknemlig for at andre velger buss, vise den respekt i trafikken og åpenbart støtte tiltak som gjør at flere tar den!

Et supert busselskap belønner de som beviselig fortsetter å bruke bussen, selv om de får lenger å gå som følge av at holdeplasser i Rosenkrantzgata legges ned. For eksempel med lavere billettpris eller gratis hjemkjøring av varer fra sentrum. Eventuelt kan en super fylkeskommune gjøre det, siden de både eier busselskapet og har ansvar for folkehelse. Mer gange forebygger samfunnskostnader, det er folkehelse i hver ekstra meter.

På sitt beste er kollektivtrafikk kultur og historie. I supre byer er det å kjøre kollektivt en lokalpatriotisk handling.

Tenk på Kong Olav på trikken i Oslo, bybanen i Bergen, dobbeldeckerbusser i London, kanalbåter i Venezia, graffiti på t-banen i New York. Listen er lang. Selv om vedtaket om gratis buss i Stavanger ut 2023 er omstridt, bidrar det til å understøtte byens identitet som innovativ.

Å sitte alene i bil i kø, er å isolere seg fra verden. Å sette seg på bussen, sykle eller gå er det motsatte. Som klisjéene tilsier: på sykkel er det vind i håret, til fots kan du høre fuglekvitter. På bussen møter du dine kulturomgivelser, din sosiale samtid.

Løsninger som gir bussen unike fordeler krever tilpasninger. Når bussen står i samme kø som bilistene blir den lavstatus. Når bussen derimot krever litt, setter den seg i respekt og statusen heves, til beste for rekruttering av passasjerer og dermed også til beste for bilistene rundt.

Da blir det en super buss. For å få til det, må vi være en super by, med supre innbyggere. Er vi?

(Link til kronikken med kommentarer i Drammens Tidende)