Vi mener gjennomføringen av StartOFF på Lillestrøm stasjon gir grunnlag for å trekke følgende konklusjoner:

Det er interesse for å potensielt erstatte bilkjøring med sykling blant en betydelig andel bilister som per i dag kombinerer bil med kollektivt, altså parkerer på pendlerparkering ved togstasjon i Lillestrøm for å ta toget til arbeid på dagtid i Oslo. Det er ikke vanskelig å se for seg at dette kan gjelde andre togstasjoner med tilsvarende grad av pendling inn til hovedstaden. Dette er en målgruppe som man mmå anta at har målpunkter i Oslo som tilsier at tog passer bra, for eksempel ved at arbeidsplassen er i gangavstand til en togstasjon, eller at de ikke har gratis parkering tilgjengelig ved arbeidsplassen. Videre er dette folk som aksepterer opplevelsen av tog, kanskje til og med foretrekker den framfor å sitte alene i en bil i kø. Vår konklusjon er derfor at dette en egnet målgruppe for flere privatbilreduserende tiltak, de er lavthengende frukter.

Som nevnt tidligere, er det å nå bilisten med privatbilreduserende tiltak åpenbart krevende. Etter vår mening, viser StartOFF prosjektet på Lillestrøm, at parkeringsapplikasjoner på smartmobilen er blant de mest kostnadseffektive påvirkningskanalene å formidle og promotere alternative transportmuligheter til bilisten på. Dette er læring som bør formidles til byplanavdelinger. Leverandører av parkeringsapplikasjoner kunne hatt samme type krav om å gi plass til holdningskampanjer med kommunens samfunnsmål, dersom de skal kunne tjene penger på parkering i kommunen.

Av de utprøvde insentivene, er halv pris på periodebilletten med tog det klart mest attraktive. Det var i liten grad respons på insentivet med fast plass i parkeringshuset. Kanskje oppleves det som ulogisk å vinne bedre plass til bilen gjennom å heller sykle. Uansett er dette en interessant tilbakemelding til Vy, som jo var inne i loop’en tidlig i prosessen, og et viktig poeng med tanke på BaneNORs samfunnsoppdrag.

Det er åpenbart også interesse blant bilister for å prøve elsykling, men her kan nok StartOFF prosjektet vært tjent med å ha skilt mellom mulighet og insentiv. Redusert til sin enkleste form, er tilbudet vi har gitt bilisten følgende «Hvis du sykler, får du rabatt på billetten.» Samtidig har vi gitt følgende tilbud: «Hvis du vil, kan du prøve elsykkel gratis.» Disse to tilbudene er vesensforskjellige, det første en belønning for ønsket adferd, det andre en raus mulighet til å prøve noe nytt, og burde nok vært adskilte tiltak. Idéelt sett, kan man tenke seg et årshjul med ulike insentivkampanjer rettet mot brukere av pendlerparkeringen ved togstasjoner.