Smartere Transport Bodø-prosjektet var Kobla sin kick-start! Det var vårt første salg, vårt Minimum Viable Product ble til et Minimum Likanes Produkt gjennom brukerinvolvering og testing av hypoteser i Bodø. Prosjektet var svært positivt for oss, vi lærte mye på kort tid! En spesielt givende del av prosjektet var tilgangen til brukere på grunnskole- videregående og studentnivå, som ga oss verdifulle perspektiver.

Vi sender en stor takk til Rune Eiterjord, Siri Vasshaug og Silje Munkvold! Og selv om STB er over, gror ikke gresset i Bodøs fotspor! Snart blir det ny flyplass!

Vi er stolte av å ha vært en del av dette initiativet og ser frem til å pløye igjennom rapporten som nå er tilgjengelig. Hvis du vil laste ned og lese ligger den her…