Nederlendere er i verdenstoppen på sykkelmobilitet, men sykler ikke de tre kilometerne
det er til det populære fritidsområdet ved kysten, Scheveningen. Hvorfor det? 

I piloten brukte EIT Mobility og Haag Kobla`s teknologi, og gikk gang med å insentivere
innbyggerne til å ta mer bærekraftige reisevalg.

Kobla nudger nederlendere ut på sykkel!

Denne sommeren ønsket Haag i Nederland å finne ut hvorfor nederlendere er i verdenstoppen på sykkelmobilitet, men ikke sykler de tre kilometerne det er til det populære fritidsområdet ved kysten, Scheveningen.

Utfordringene er størst på sommeren, når mange biler skaper kø på vei til stranda, og heller ikke finner parkeringsplasser. I tillegg til å være ugunstig for bilistene gir det et unødvendig klimaavtrykk og forurensning for de som reiser grønt.

Pilotperioden var delt inn i to. Den første, og mest relevante baserte seg på at kommuneansatte testet appen. Piloten anses som en suksess med 11 % av aktive brukere som fullførte strandutfordringen og en retensjonsrate og 38 % etter 4 ukers bruk. Dette er er gode tall, tatt i betraktning at appen ble lansert som en pilotapp, og hadde diverse oversettelsesfeil, begrenset innhold med kun 1 strandutfordring, sommersesongen var nesten over da piloten startet og høstferien var midtveis i piloten.

Ved kampanjeslutt besøkte vi Haag for å holde workshop. NudgeLab testet gerilja intervjuer, noe som ga interessant innsikt, både i form av intervjumetoden og svarene som ble gitt.
Et resultat som overrasket var at kampanjen klarte å motivere til å reise grønnere selv med svært begrenset bruk av gamification. I neste trinn er vi derfor interessert i hva en høyere grad av gamification kan resultere i.

For å summere opp piloten anser vi den som både lærerik og vellykket. Innsikten vi nå har kan brukes til ekspandering av appen i Nederland og i utvikling av appen og kampanjer.

Kontakt oss for en uforpliktende prat dersom du ønsker å vite mer om hvordan din kommune kan ta i bruk Kobla, eller har andre spørsmål.

📧 support@kobla.no

Hold deg oppdatert om Kobla

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Johanne Bergman

Johanne Bergman

Produkt- og markedsutvikler i Kobla AS. Epost: Johanne@kobla.no