Mobilitetsuke Bærum

Bli vår pilot for grønne reisevaner – få sykkelverksted, frokost og premier! 

I forbindelse med Europeisk mobilitetsuke (16-22. september) ønsker avdelingen som jobber med sykkel i Bærum (også kalt sykkelprosjektet) å teste ut om små premier kan motivere innbyggerne til grønnere reisevaner. Appen “Kobla” skal hjelpe oss.

Vi inviterer alle kollegaer i Bærum kommune med arbeidsplass i Sandvika til å være med å teste appen under mobilitetsuka. Deltakere får:

 • Gratis sykkelverksted.
 • Gratis frokost.
 • Poeng og premier for å reise grønt. Daglig sykling, gåing eller kollektivreising blir poeng som kan brukes til gratis kaffe og bakst i kaféen i Kommunegården.
 • Inspirasjon og motivasjon. Et innblikk i eget klimaregnskap.
 • Appen registrerer alle reiser automatisk, om du er på buss, tog, sykkel eller til fots. Du trenger kun å laste den ned og opprette en bruker. Kobla ivaretar personvernet, se informasjon lenger ned.

Den årlige europeiske mobilitetsuka har som mål å synliggjøre hvordan barn, unge og voksne kan reise mer klima- og miljøvennlig. I 2023 er hovedbudskapet “Spar energi”. Denne uken oppfordrer vi alle som kan til å la bilen stå, og heller gå, sykle og bruke kollektivtransport.

Vi vil undersøke om Kobla er en app vi skal satse videre på i arbeidet med å motivere innbyggere i Bærum til å reise grønnere. Deltakere blir invitert til å gi tilbakemelding etter prosjektet.

Viktige datoer:  

Onsdag 13. september – Last ned og bli kjent med appen Kobla. 

Lørdag 16. september – Mobilitetsuken starter. Nå kan du samle poeng! 

Mandag 18. September – Gratis sykkelverksted for pilotdeltakere fra kl. 15-17. Oppmøte utenfor Rådhuset. 

Onsdag 20.september – Gratis sykkelfrokost klokken 0730-0830. Oppmøte utenfor sykkelparkeringen ved Kommunegården. 

Fredag 22.september – Verdens bilfrie dag.  

Pilotprosjektet varer til onsdag 27. september. I denne perioden vil alle grønne reiser gi poeng.

La oss sette i gang!Slik laster du ned Kobla:

1. Åpne kameraet på mobilen og scan QR-koden.
QR-koden er unik for kampanjen

2.  Last ned, åpne appen og register navnet ditt. Videre kan du registrere kjennemerket på bilen din, for å få så riktig
statistikk som mulig på bilreisene dine. Du kan også legge inn sykkelen din.

3. Tillat at Kobla bruker posisjonen din, slik at reisene dine blir registrert.
Velg «tillat mens appen er i bruk» og «bytt til tillat alltid»

For vanlige spørsmål og svar, se vår FAQ, eller send en mail til support@kobla.no

 

       SJEKKLISTE FOR AT KOBLA FUNGERER OPTIMALT

 • For å få poeng og statistikk må du godkjenne reisene dine.
 • Stedstjenester er satt til tillat alltid og WiFi er på.
 • Ikke sveip bort appen, men la den ligge i bakgrunn.
 • Sjekk at strømsparing ikke er på, både for telefon og
  for selve appen

Mer informasjon om Kobla: 

Kobla-appen et verktøy for å motivere, premiere og dele informasjon med deltagere. Vi som kommune vil få et oppsummerende klimaregnskap som baserer seg på den samlede (anonyme) dataen som samles inn. Brukerne selv vil få et mer detaljert personlig klimaregnskap. 

Personvern: Kobla eller andre parter har ingen mulighet til å spore eller gjenkjenne deltagere. All statistikk blir lagret kryptert på brukerens telefon. Det eneste Kobla og Bærum kommune kan se er statistikk, som antall bussturer/sykkelturer/gåturer, lengde på reisene, værtypen, antall deltagere og poeng. Poengene blir brukt til å konkurrere med, og vises i leaderboardsene. Vi trenger tillit for å påvirke til grønnere reisevaner, og er ekstra opptatt av personvern.  

Batteribruk: Gjennomsnittlig vil appen bruke fra 3-5% strøm av telefonens totale forbruk. Den ligger i bakgrunn og vil bruke mer strøm når man reiser, men generelt er dette lite sammenlignet med andre apper. En del Android-telefoner har «batterioptimalisering» slått på for alle apper som standard. Dette fører til at alle apper med GPS og bevegelsessensorer vil bli begrenset noe på ytelse når de er i bakgrunnen. Vi anbefaler derfor at dette slås av for Kobla-appen.  

Databruk: Første gang du laster ned og lager bruker til Kobla vil du bruke noe mobildata, med mindre du er pålogget Wifi/trådløst nett. Ved jevnlig bruk ligger databruk for Kobla på omtrent 450 MB. 

Har du spørsmål om Kobla?
Kontakt oss via epost: support@kobla.no eller via telefon +47 954 29 090