Den kjenner vi alle på! Du ville altså vurdert å sykle dersom du hadde bedre tid. Vanskelig for oss å gjøre noe med, men takk for den opplysningen! Vi tar den med oss i arbeidet med å legge til rette for at flere bruker sykkel. Last gjerne ned sykkelutfordringsappen uansett, den gir deg et overblikk over effekten av dine egne reisevaner; altså kostnader, utslipp, tidsbruk og helseeffekt. Takk for oppmerksomheten!

Med vennlig hilsen

BaneNOR