Kobla for bedriften

Økt trivsel.
Bedre arbeidsmiljø.
Redusert sykefravær.

Kobla er en app som hjelper de ansatte å reise mer miljøvennlig.
La bilen stå for å opparbeide bonuspoeng, få oversikt og konkurrere om premier, heder og ære!

I appen blir alle reiser registrert automatisk, så du slipper å huske på å starte/stoppe reisen.  Vær trygg på at personvern blir ivaretatt, og opplyser om reisens betydning for miljø, helse og økonomi.
Kobla gir god stemning og promoterer helse blant ansatte, men skal også gi noe mer tilbake til bedriften.

Miljøregnskap

Aktører så ulike som Microsoft og IKEA har begge forpliktet seg til å være CO2-nøytrale innen 2030. Kanskje din bedrift burde gjøre det samme? Med Kobla kan bedriften din tallfeste faktiske utslipp forbundet med ansattes reiser til og fra arbeidsstedet og i arbeidsøyemed. Også miljøbesparelsen ved gjennomførte tiltak der Kobla-appen er blitt tatt i bruk, lar seg enkelt dokumentere.

Kobla fungerer som en personlig reisevaneundersøkelse for ansatte, og har høyt fokus på personvern. Aggregert statistikk gir innsikt, og bedriften vil få statistikk og klimaregnskap som feks. kan brukes i planarbeidet og i årsrapporten, og et miljødiplom. I Kobla kan din bedrift sette seg et relevant utslippsmål, de ansatte kan deretter bruke Kobla til å registrere aktivitet, se hvordan de ligger an og hjelpe dem med å nå målet.

Konkurranser

I Kobla kan bedriften sette opp og belønne ansattes aktivitet i ulike kategorier. Registrering krever ingen innsats for hver enkelt, fokuset kan derfor være på faktiske endringer av vaner. I leaderboardsene kan du følge med på din plassering og se hvem som reiser mest likt som deg. Konkurransevarianter kan for eksempel være:

  • Hvem går/sykler til jobben flest ganger i løpet av en måned?
  • Høyest bonuspoengsum. Slik kan også hjemmekontor belønnes, såfremt den ansatte tar en gåtur i frisk luft i løpet av dagen
  • Best progresjon/størst endring i vaner

Hvem vil du konkurrere mot: Hverandre, andre avdelinger eller andre bedrifter?
Eller med? Prøv vår samarbeidsplan!

Kampanjer

Kobla er et fleksibelt verktøy. Før kampanjestart blir Kobla tilpasset din type bedrift og personer som jobber der.

Hva skal du gjøre? Vi har god erfaring med gjennomføring av kampanjer. For å kunne tilpasse kampanjen til bedriften finner vi sammen ut et enkelt regelsett og hvilke funksjoner som skal være på. Har du nok å gjøre fra før av tar vi oss av alt.

Kobla er strukturert slik at kampanjer kan finne sin plass i appen. Registreringen automatiseres og regelsettet som kampanjen er bygget på kan vi gjenskape i appen. Logoen får plass på forsiden og premiering kan gjøres i appen. Enklere å gjennomføre enn noensinne!

Hva får du?

Med Kobla får du i pose og sekk; motiverte ansatte og fornøyde ledere. Bedriftskampanjen fører til en positiv, selvforsterkende sirkel!
Kobla bygger kultur og godt miljø ved å skape et felles engasjement og konkurranselyst som oppstår under trekning av premier såvel som i engasjerte samtaler over lunsjbordet. Positive og friske ansatte fører til lavere sykefravær. Selv det å gå til bussen i stedet for å ta bil gir helsegevinster på lang sikt.  Team- og relasjonsbygging gjennom hele organisasjonen fører til identitetsbygging av bedriften. Med dette fundamentet kan bedriften nå sine klimamål. Nøyaktig statistikk gir innsikt i reisevaner og brukes som de er, i klimaregnskapet bedriften får og til et artig miljødiplom for de ansatte.

Det jeg liker med Kobla er at jeg ikke trenger å gjøre noe som helst!

Kristine FlovildDaglig leder IT-konsulentselskapet Boitano AS

Be om demo

Ønsker du å vite mer om hvordan kommunen kan bruke Kobla?
Ta kontakt med oss via vårt interesseskjema.

Kobla er gratis for de ansatte, og rulles ut i samarbeid med bedriften. Ta kontakt! Hvis du er nysgjerrig på oss, er vi nysgjerrig på deg.

Hold deg oppdatert om Kobla

Meld deg på vårt nyhetsbrev!