Kobla for bedriften

Redusert sykefravær.
Færre parkeringsplasser.

Kobla tar ansvar for ansattemobilitet. Vi gir råd, utvikler stedsspesifikke løsninger sammen med bedriften, tilpasser vår fleksible teknologi og kan gjennomføre tiltak selv. Enten en one-off kampanje eller et årshjul med påvirkning med større sannsynlighet for varig endring. I etterkant kan bedriften din tallfeste faktiske utslipp forbundet med ansattes reiser til og fra arbeidsstedet (Scope 3) og i arbeidsøyemed. Også miljøbesparelsen (Emissions Avoided) ved gjennomførte tiltak der Kobla-appen er blitt tatt i bruk, lar seg enkelt dokumentere.

Nøyaktig statistikk gir innsikt i reisevaner og brukes som de er, i klimaregnskapet bedriften får og til et artig miljødiplom for de ansatte.

Miljøløftkampanje med din bedrift

Hva Kobla gjør i en Miljøløftkampanje:

 • Leder og dokumenterer workshops og ansattemøter i designfasen.
 • Støtter de ansatte under onboarding gjennom personlig oppmøte.
 • Presenterer og svarer på alle spørsmål rundt app, personvern etc.
 • Produserer promomateriell (om ønskelig tilpasset kundens grafiske profil).
 • Setter opp organisasjonens avdelinger, oppretter ligaer og konkurransevarianter.
 • Håndterer trekninger, skaffer premier og distribuerer premier.
 • Arrangerer to aktivitetsdager der ansatte kan prøve elsykler, lastesykler el.l.
 • Support på e-post innenfor kontortid 08:00 – 16:00 på hverdager.
 • Sammenstiller enkelt klimaregnskap per kampanje.

 

Hva som kreves av din bedrift i en Miljøløftkampanje:

 • Tilrettelegge for attraktive insentiver så langt det er mulig, eksempelvis knyttet til parkeringsplasser.
 • Kalle inn og hoste town-hall møter med bærekraftig mobilitet som tema, knyttet til utvidelsesplaner.

Konkurranser

I Kobla kan bedriften sette opp og belønne ansattes aktivitet i ulike kategorier. Registrering krever ingen innsats for hver enkelt, fokuset kan derfor være på faktiske endringer av vaner. I leaderboardsene kan du følge med på din plassering og se hvem som reiser mest likt som deg. Konkurransevarianter kan for eksempel være:

 • Hvem går/sykler til jobben flest ganger i løpet av en måned?
 • Høyest bonuspoengsum. Slik kan også hjemmekontor belønnes, såfremt den ansatte tar en gåtur i frisk luft i løpet av dagen
 • Best progresjon/størst endring i vaner

Hvem vil du konkurrere mot: Hverandre, andre avdelinger eller andre bedrifter?
Eller med? Prøv vår samarbeidsplan!

Miljøregnskap

Kobla fungerer som en personlig reisevaneundersøkelse for ansatte, og har høyt fokus på personvern. Aggregert statistikk gir innsikt, og bedriften vil få statistikk og klimaregnskap som feks. kan brukes i planarbeidet og i årsrapporten, og et miljødiplom. I Kobla kan din bedrift sette seg et relevant utslippsmål, de ansatte kan deretter bruke Kobla til å registrere aktivitet, se hvordan de ligger an og hjelpe dem med å nå målet.

Aktører så ulike som Microsoft og IKEA har begge forpliktet seg til å være CO2-nøytrale innen 2030. Kanskje din bedrift burde gjøre det samme? Eller kanskje det å redusere på kostbare parkeringsplasser er en bedre motivasjon?

Det jeg liker med Kobla er at jeg ikke trenger å gjøre noe som helst!

Kristine FlovildDaglig leder IT-konsulentselskapet Boitano AS

Be om demo

Ønsker du å vite mer om hvordan din bedrift kan bruke Kobla?
Ta kontakt med oss via vårt interesseskjema.

Kobla er gratis for de ansatte, og rulles ut i samarbeid med bedriften. Ta kontakt! Hvis du er nysgjerrig på oss, er vi nysgjerrig på deg.

Hold deg oppdatert om Kobla

Meld deg på vårt nyhetsbrev!