Kobla for bedriften

Økt trivsel.
Bedre arbeidsmiljø.
Redusert sykefravær.

I disse hjemmekontortider er det mindre jobbreising, som er bra for miljøet! Men det å jobbe hjemmefra gjør sosial kontakt og fysisk aktivitet potensielt utfordrende. Bedrifter kan bruke Kobla, ikke bare for å spare CO2, men også for å promotere god helse og godt samhold blant sine ansatte. Bonuspoeng for hjemmekontor tilsvarende en bærekraftig jobbreise, såfremt du har spasert i eksempelvis 20 minutter, er en variant vi prøver ut i Kobla.

Miljøregnskap

Aktører så ulike som Microsoft og IKEA har begge forpliktet seg til å være CO2-nøytrale innen 2030. Kanskje din bedrift burde gjøre det samme? Med Kobla kan bedriften din tallfeste faktiske utslipp forbundet med ansattes reiser til og fra arbeidsstedet og i arbeidsøyemed. Også miljøbesparelsen ved gjennomførte tiltak der Kobla-appen er blitt tatt i bruk, lar seg enkelt dokumentere.

I Kobla kan din bedrift sette seg et relevant utslippsmål, de ansatte kan deretter bruke Kobla til å registrere aktivitet, se hvordan de ligger an og hjelpe dem med å nå målet.

Konkurranser

I Kobla kan bedriften sette opp og belønne ansattes aktivitet i ulike kategorier. Registrering krever ingen innsats for hver enkelt, fokuset kan derfor være på faktiske endringer av vaner. Konkurransevarianter kan for eksempel være:

  • Hvem går/sykler til jobben flest ganger i løpet av en måned?
  • Høyest bonuspoengsum. Slik kan også hjemmekontor belønnes, såfremt den ansatte tar en gåtur i frisk luft i løpet av dagen
  • Best progresjon/størst endring i vaner

Det er også fullt mulig å utfordre andre bedrifter…

Kampanjer

Kobla er et fleksibelt verktøy for utprøving av virkemidler (kan konfigureres med og uten bil, buss, bare for sykkel etc), for avgrensa perioder og overfor begrenset mengde brukere, eller fortløpende og åpent.

En av de største ulempene med miljøkampanjer slik de har vært gjennomført til nå, har vært registrering av reiser. Tillitsbasert og manuelt holder ikke i 2021. Kobla er strukturert slik at kampanjer kan finne sin plass inni appen. Registreringen automatiseres og regelsettet som kampanjen er bygget på kan vi gjenskape i appen. Logoen får plass på forsiden og premiering kan gjøres i appen. Enklere å gjennomføre enn noensinne, ta kontakt!

Det jeg liker med Kobla er at jeg ikke trenger å gjøre noe som helst!

Kristine FlovildDaglig leder IT-konsulentselskapet Boitano AS

Vil du vite mer om Kobla for bedrifter?

Kobla er gratis for de ansatte, og rulles ut i samarbeid med en region, kommune, kollektivselskap eller bedrift. Ta kontakt! Hvis du er nysgjerrig på oss, er vi nysgjerrig på deg!

Jon Magnus Skaret
+47 954 29 090
jon@kobla.no

Hold deg oppdatert om Kobla

Meld deg på vårt nyhetsbrev!