Du ville altså vurdert å sykle til Lillestrøm stasjon dersom du hadde egen elektrisk sykkel. Du vil ikke prøve å låne gratis via Joule, da? Takk for opplysningen uansett. Vi tar den med oss i arbeidet med å legge til rette for at flere bruker sykkel. Last gjerne ned sykkelutfordringsappen, den gir deg et overblikk over effekten av dine egne reisevaner; altså kostnader, utslipp, tidsbruk og helseeffekt. Takk for oppmerksomheten!

Med vennlig hilsen

BaneNOR