Bruker du Kobla og har spørsmål av teknisk karakter? Finner du ikke svar nedenfor? Vi er her for å hjelpe!

Jeg finner ikke e-postene fra Kobla

Finner du ikke e-postene fra Kobla?

Husk at du må bruke samme e-post som du har på telefonen. Åpne mailen på telefonen og ikke på pcen.
Sjekk også at du har skrevet riktig e-post. Sjekk også søppelkassen i e-post programmet dersom den ikke blir sendt til deg.

Har du brukt Kobla tidligere?

Logg inn ved: «allerede registrert bruker».

Knappene ligger ganske nærme hverandre og det er ganske lik informasjon inne på de ulike knappene. Dersom du ønsker å starte på nytt i en ny region/kampanje så logg inn og slett brukeren, eller ta kontakt med oss for at vi skal slette brukeren.

Jeg har ikke noen kode

Du trenger ikke kode dersom du scanner QR-koden du har fått, og lastet ned appen via den.

Om du har lastet ned appen uten QR-kode trenger du en manuell kode som er spesifikk for din kommune, kampanje eller bedrift.

Hvis kommunen din ikke er blant alternativene er det fordi kommunen ikke har kjøpt tilgang til appen for sine innbyggere enda. Vi jobber kontinuerlig med å få nye kommuner til å aktivere Kobla-appen for sin kommune.

Grunnen til at Kobla tilbyr appen gjennom kommuner eller bedrifter er fordi vi ikke vil ha reklame i appen, og ønsker en høy grad av personvern.

Reisen min ble ikke registrert

De aller fleste reisene blir registrert, men dessverre er det slik at av og til blir ikke reiser registrert automatisk.

Sjekk følgende:

 • Har du installert siste versjon av Kobla?
 • Wifi må være på og appen må ligge i bakgrunn, ikke kryss den ut.
 • Stedstjenester må være satt til “tillat alltid”. For å sjekke dette går du på:
  • Innstillinger, og sveip ned til du finner appen Kobla
  • Øverst står det: Gi Kobla tilgang til. Velg “sted” og trykk på knappen “Alltid”
 • Er strømsparing slått på? En vanlig grunn til at dine reiser ikke blir registrert er at strømsparing er skrudd på. Det skjer ofte på Android telefoner da den prøver å bruke minst mulig batteri. Det funksjonen fører til er at mange apper fungerer dårlig.
  • For å skru av strømsparing:
   -Gå til Innstillinger > Batteri > Batteri > Strømsparingsmodus skal være av.
   -Se også: Innstillinger > Apper > Kobla > Batteri > Optimaliser batteribruk > Kobla (slå av)
 • Se at du ikke har noen reiser som venter på godkjenning: Den ligger på første siden. Man nemlig nødt til å godkjenne reisen før man får statistikk og poeng

Når telefonen er i batterisparingsmodus så kan telefonen lukke apper som er i bakgrunnen. I tillegg kan GPSen som finner din posisjon gi dårligere nøyaktighet. For at Kobla skal fungere optimalt anbefaler vi derfor at batterisparing er slått av for Kobla.

Det er mulig å etterregistere en reise.

Godkjenne reiser

Godkjenne reisen:

1. Start med å sveipe til «x antall reiser som venter godkjenning» IKKE trykk på denne knappen.

2. Velg den reisen du vil godkjenne eller endre. Om du vil endre reisemetode, trykk på «endre» knappen til høyre. Trykk deretter på reiseikonet eller > knappen. Du kan svipe mellom ulike alternativer.

3. Trykk så godkjenn, og få dine poeng!

Det er ikke mulighet til å endre reisemetode etter du har godkjent reisen.
-Hvorfor? Fordi når du godkjenner reisen vil du få et sett med poeng og statistikk, som vil vises i både bonuspoeng, kan gi badges, endre plasseringen i konkurranseligaer mm. Det vil da være et helt sett av reksjoner som må tilbakestilles.

Etterregistrere reiser

Alle reiser skal registreres automatisk, men noen ganger blir ikke reisen registrert av diverse grunner.
Etterregistrering av reiser gir noe poeng, men fokus er på at reisen skal bli logget om reisen ikke blir registrert.

Under finner du skjermopptak som beskriver hvordan du etterregistrerer reisen

 

Reisen vil vil ikke avsluttes

Om du tar en pause på mer enn 7 minutter avslutter Kobla reisen. Starter du å reise igjen vil appen begynne på ny reise. Det tar noen ganger litt tid (10 min) fra du har fullført reisen til du ser den i appen. Denne funksjonen er der slik at du kan feks sykle til bussen, vente et par minutter og så bruke buss som framkomstmiddel uten at reisen avsluttes.

Strømforbruk

Appen bruker GPS og bevegelsessensorer for å definere reiser og reisemetoder. Ved bruk av apper som benytter GPS vil det alltid forekomme noe høyere strømforbruk enn for bruk av apper som ikke bruker GPS. En del Android-telefoner har «batterioptimalisering» slått på for alle apper som standard. Dette fører til at alle apper med GPS og bevegelsessensorer vil bli begrenset noe på ytelse når de er i bakgrunnen. Vi anbefaler derfor at dette slås av for Kobla appen.

Gjennomsnittlig vil appen bruke fra 3-5% strøm av telefonens totale forbruk

Hvordan tjene bonuspoeng

Tjen poeng ved å reise grønt, i rushtid, ved regnvær og kulde. Ved lenger distanse får du fler poeng.

Du kan også tjene poeng på andre måter i appen. Dette avhenger litt av hvordan appen er satt opp for din region. Basert på ditt reisemønster vil du få utfordringer som gir ekstrapoeng. Dette kan for eksempel være å la bilen stå i to dager, eller sykle en dag i regnvær.

Du kan også få ekstrapoeng hvis du deler appen med andre.

Hvordan beregner Kobla bonus?

Bonus bestemmes av en rekke faktorer som blant annet vær, vind, temperatur, tid på dagen reisen foretas osv. Dette kan av og til gi uventede utslag: f.eks. bestemmes værbonusen ut fra været i det reisen din startet.

Enkelt forklart: Jo mer miljøvennlig din reise er jo mer poeng får du. Jo dårligere vær jo mer poeng får du. Reiser du i grønt i rushen? Det gir også ekstrapoeng.

Mer detaljert:

 • Alle reiser blir premiert men å gå og sykle gir mest poeng. Å ta bussen, tog eller samkjøre gir nesten like mye poeng.
 • Lite poeng: Kjører du bil får du kun noen få poeng (Les mer under “Bonuspoeng for å bruke bilen”.
  Å løpe og andre typer treningsturer blir også premiert, men ikke så mye. Dette fordi Kobla fokuserer på hverdagsreiser.
 • Man får ekstra bonuspoeng hvis man reiser grønt hvis det er dårlig vær. Temperatur er en egen faktor, jo kaldere jo mer poeng. Er det motvind på turen din får du også ekstrapoeng, medvind gir ikke ekstra bonus. Vi sjekker været i det turen din starter, så blir du overrasket av en skikkelig regnskur underveis gir ikke det ekstrapoeng.
 • Reiser du grønt i rushen (07:00 – 09:00 og 15:00 – 17:00) får du også ekstrapoeng.
 • Motbakker gir ikke ekstrapoeng (foreløpig)

Bonuspoeng for å bruke bilen

Du vil også opptjene noen poeng for å kjøre bil, men langt færre enn om du velger grønne reisemåter.

For bilister er Kobla fortsatt nyttig for å måle kostnader, co2-utslipp og få annen informasjon om bilbruk. Man får da en god oversikt over reisevaner og kan da velge å se etter andre løsninger.
Det skal altså være en insentiv for å ha appen – og kan påvirke brukeren ved å gi statistikk til å ta bedre valg.

Jeg har en reise jeg ikke vil skal registreres, hva gjør jeg?

En registrert reise kan slettes og den blir da fjernet helt fra telefonen. Trykk RedigerSlett på den reisen du vil fjerne.

Vær oppmerksom på at når du sletter en reise vil du også miste poengene for denne reisen.
For å skru av registrering resten av dagen se spørsmålet “Kan jeg slå av automatisk registrering”

Blir reisene mine lagret i skyen?

Det korte svaret er: Nei!

Kobla lagrer kun rutedata på din telefon og dette deles ikke med andre.

Det som deles legges i skyen er data som trengs for at konkurransene skal fungere, og data som ikke kan knyttes opp mot lokasjon, som for eksempel reiselengde og transportmiddel.

Jeg har trøbbel med Kobla på Android

For at appen skal fungere optimalt er det viktig at «batterioptimalisering for Kobla» er skrudd AV. Batterioptimalisering stenger apper som kjører i bakgrunnen og da vil ikke Kobla kunne registrere reiser. For mer info se her: https://dontkillmyapp.com 

Jeg har trøbbel med Kobla på iPhone

Stedstjenester og deling av posisjon må være aktivert for at appen skal fungere.  Appen skrur seg av ved spareblussmodus, nettopp fordi telefonen begrenser batteribruket for GPS mottakeren.

 

Kan jeg slå av automatisk registrering?

Du kan slå av registrering for resten av dagen ved å trykke på ^ knappen midt på nederst på skjermen. Du kan slå av registrering resten av dagen ved å velge «Ikke registrer resten av dagen» eller slå av «Automatisk registrering» hvis du ønsker å slå av registrering for en lengre periode.

Registrering av en pågående reise kan slås av på reise skjermen ved å trykke Avbryt.

Må jeg trykke start for at reisen min skal registreres?

Nei, i en travel hverdag er det fint med alt som går av seg selv!
Kobla registrerer reisen uten at du trenger å gjøre noe som helst. Appen detekterer når du begynner å flytte deg og begynner da å ta opp reisen din.

Ved endt reise vil det ta noen minutter før appen slutter å registrere. Dette er i tilfelle du tar en pause eller bytter fra feks gange til buss. Ikke trykk på avbryt reise, da du vil miste reisen.

Vi jobber med en funksjon for å avslutte reisen manuelt.

 

Flere biler enn én - hvordan endrer jeg bil?

For å legge inn én eller flere biler:

  • Tykk på personen i høyre hjørnet. Trykk på “Biler” og legg til bil. Kostnad regnes ut automatisk, og skal ikke endres på med mindre du har gjort uregistrerte endinger på bilen din.

Endre bil etter/før en reise:

  • Når du er inne på startsiden i appen sviper du til høyre for å finne dine nylige foretatte reiser. Trykk så endre på reisen du vil korrigere. Her har du mulighet til å endre reisemåte og kjøretøy.

Bilkostnadene er ikke riktige?

Kobla bruker en fast kostnad på 4,5 kroner per kilometer. Dette inkluderer da kostnader som drivstoff, verditap, veiavgift, årlig vedlikehold osv.

Er ikke dette riktig for din bil kan du justere dette under Min Profil / Biler. Trykk så Endre på bilen du vil justere kostnader for.

Bruker Kobla mye data?

Nei, Kobla bruker lite data.

Registreres det forskjellig utslipp utfra om det er el-bil, bensin eller dieselbil?

Ja, når du registrerer inn bilen din med registreringsnummer vil den bli funnet i (fordonsregisteret / kjøretøysregisteret) og måle utfra den og den individuelle bilen.

Hvem skal registrere seg når man samkjører?

Alle kan velge samkjøring av både passasjerer og sjåfører. Det er statistisk best dersom alle registrerer seg.

K0bla registrerer reisemåten din automatisk, men noen ganger kan den velge feil.
Den første uken du bruker Kobla er det lurt å se over, og eventuelt redigere reisene et par ganger. Det er fint å vite at Kobla er en lærende app, og den vil bli mer og mer nøyaktig for hver gang! Vi jobber kontinuerlig med å forbedre dette.

Om appen registrerer feil kan man da endre dette manuelt i appen slik:

 • Trykk på de tre prikkene med strek nederst i venstre hjørne i appen.
 • Mine reiser
 • Trykk på reisen du vil endre f.eks 19. August
 • Trykk inn på den konkrete reisen f.eks «10.52 Bil»
 • Trykk «endre?» og trykk på «Bil»
 • Du får nå opp en rekke forskjellige reisealternativer du kan velge.

Har du brukt flere framkomstmidler vil reisen deles opp, og det er mulig å endre èn del av reisen.

Denne filmes viser hvordan du bytter mellom ulike fremkomstmidler:

Andre spørsmål

På den første siden står det at jeg har 3500 poeng. Under konkurransen "hvem er best i ..." står det at jeg bare har 2800 poeng! Hvorfor?

Det kan være flere grunner til hvorfor dette skjer. Den vanligste er at konkurransen registrerer kun poeng for grønne reiser – altså ikke bilen. Det kan være du har kjørt endel og fått noe poeng for å bruke bilen. Derfor er poengsummen i konkurransene lavere.

Når jeg bruker tilhenger vil jeg bruke mer drivstoff, måler appen dette?

Dersom det er noe spesifikt som feks henger som gjør at turen bruker mer bensin enn appen normalt måler kan man skrive inn dette direkte i appen som kost / km. Etterhvert vil det kanskje være mulig å legge inn slike ekstra funksjoner i appen

Dersom det er noe spesifikt som feks henger som gjør at turen bruker mer bensin enn appen normalt måler kan man skrive inn dette direkte i appen som kost / km. Etterhvert vil det kanskje være mulig å legge inn slike ekstra funksjoner i appen

Kan appen kobles sammen med Strava?

Vi har ikke støtte for Strava. Vi har også vurdert å gi mulighet til å sammenkoble appene, men har valgt å ikke gjøre det på grunn av:

 1. Strava møter ikke våre personvern-standarder
 2. Vi ønsker ikke å være nok en treningsapp.. Vi vil belønne hverdagsaktiviteten! Det vi støtter er skritteller, som kan kobles opp mot Helse.

Dersom det er noe spesifikt som feks henger som gjør at turen bruker mer bensin enn appen normalt måler kan man skrive inn dette direkte i appen som kost / km. Etterhvert vil det kanskje være mulig å legge inn slike ekstra funksjoner i appen

For kommunen

Kan Kobla brukes til å gi tilbakemeldinger til kommunen?

Ja. Kobla har en tilleggsmodul for dette. Fra Kobla-appen kan man sende et bilde og en liten tekst til kommunen, f.eks. «Her har et tre falt over veien». Bilde, tekst og posisjon vil da rapporteres inn rett fra appen. 

Hva slags tiltak kan kommuner bruke Kobla til?

Med Kobla-appen har man mulighet til å integrere kommunestrategier på ulike fokusområder i kommunen. Kobla inneholder moduler som kan brukes som tiltak innen folkehelse, byutvikling, mobilitet og mikromobilitet og miljøtiltak.