E-post

Finner du ikke e-postene fra Kobla? Sjekk at du har skrevet riktig e-post. Sjekk også søppelkassen i e-post programmet. Et siste tips kan være å sjekke at du har brukt samme e-post som du har på telefonen.

Reisen min ble ikke registrert!

Dessverre er det slik at av og til blir ikke reiser automatisk registrert, men heldigvis blir de aller fleste reisene registrert. Sjekk følgende:

Jeg fikk ikke riktig bonus!

Bonus bestemmes av en rekke faktorer som vær, vind, temperatur, tid på dagen reisen foretas osv. Dette kan av og til gi uventede utslag, f.eks. bestemmes vær bonusen ut fra været i det reisen din startet. Kanskje du er har mer flaks neste gang du registrerer en reise?

Jeg har en reise jeg ikke vil skal registreres, hva gjør jeg?

En registrert reise kan slettes og den blir da fjernet helt fra telefonen. Trykk RedigerSlett på den reisen du vil fjerne.

Vær oppmerksom på at når du sletter en reise vil du også miste poengene for denne reisen.

Kan jeg slå av automatisk registrering?

Du kan slå av registrering for resten av dagen ved å trykke på ^ knappen midt på nederst på skjermen. Du kan slå av registrering resten av dagen ved å velge «Ikke registrer resten av dagen» eller slå av «Automatisk registrering» hvis du ønsker å slå av registrering for en lengre periode.

Registrering av en pågående reise kan slås av på reise skjermen ved å trykke Avbryt.

Må jeg trykke start for at reisen min skal registreres?

Kobla registrerer reisen uten at du trenger å gjøre noe som helst. Appen detekterer når du begynner å flytte deg og begynner da å ta opp reisen din.  

 

Må jeg registrere og melde inn hver enkelt reise i løpet av en dag?

Du kan selv velge om du vil melde inn reisen eller ikke. I appen kan du velge om du vil at reisene skal meldes inn automatisk, eller om du vil melde inn reisene manuelt. Uavhengig av om du har på automatisk innmelding eller ikke så kan du endre på reisen, for eksempel hvis en tur har blitt registrert som buss istedenfor bil.

Flere biler enn én - hvordan endrer jeg bil?

Når du er inne på startsiden i appen sviper du til høyre for å finne dine nylige foretatte reiser. Trykk så endre på reisen du vil korrigere. Her har du mulighet til å endre reisemåte og kjøretøy.

Jeg finner ikke kommunen min?

Hvis kommunen din ikke er blant alternativene er det fordi kommunen ikke har kjøpt tilgang til appen for sine innbyggere enda. Vi jobber kontinuerlig med å få nye kommuner til å aktivere Kobla-appen for sin kommune.  

 

Android

For at appen skal fungere optimalt er det viktig at «batterioptimalisering for Kobla» er skrudd AV. Batterioptimalisering stenger apper som kjører i bakgrunnen og da vil ikke Kobla kunne registrere reiser. For mer info se her: https://dontkillmyapp.com 

iPhone

Stedstjenester og deling av posisjon må være aktivert for at appen skal fungere.  Appen skrur seg av ved spareblussmodus, nettopp fordi telefonen begrenser batteribruket for GPS mottakeren.

 

Strømforbruk

Appen bruker GPS og bevegelsessensorer for å definere reiser og reisemetoder. Ved bruk av apper som benytter GPS vil det alltid forekomme noe høyere strømforbruk enn for bruk av apper som ikke bruker GPS. En del Android-telefoner har «batterioptimalisering» slått på for alle apper som standard. Dette fører til at alle apper med GPS og bevegelsessensorer vil bli begrenset noe på ytelse når de er i bakgrunnen. Vi anbefaler derfor at dette slås av for Kobla appen.

For Android se også: https://dontkillmyapp.com

Bilkostnadene er ikke riktige?

Kobla bruker en fast kostnad på 4,5 kroner per kilometer. Dette inkluderer da kostnader som drivstoff, verditap, veiavgift, årlig vedlikehold osv.

Er ikke dette riktig for din bil kan du justere dette under Min Profil / Biler. Trykk så Endre på bilen du vil justere kostnader for.

Hva er batterisparing og hvorfor må det være slått av?

Når telefonen er i batterisparingsmodus så kan telefonen lukke apper som er i bakgrunnen. I tillegg kan GPSen som finner din posisjon gi dårligere nøyaktighet. For at Kobla skal fungere optimalt anbefaler vi derfor at batterisparing er slått av for Kobla.

Blir reisene mine lagret i skyen?

Det korte svaret er: Nei!

Kobla lagrer kun rutedata på din telefon og dette deles ikke med andre. Det som deles legges i skyen er data som trengs for at konkurransene skal fungere og data som ikke kan knyttes opp mot lokasjon, som for eksempel reiselengde og transportmiddel.

Bruker Kobla mye data?

Nei, Kobla bruker lite data.

For kommunen

Kan Kobla brukes til å gi tilbakemeldinger til kommunen?

Ja. Kobla har en tilleggsmodul for dette. Fra Kobla-appen kan man sende et bilde og en liten tekst til kommunen, f.eks. «Her har et tre falt over veien». Bilde, tekst og posisjon vil da rapporteres inn rett fra appen. 

Hva slags tiltak kan kommuner bruke Kobla til?

Med Kobla-appen har man mulighet til å integrere kommunestrategier på ulike fokusområder i kommunen. Kobla inneholder moduler som kan brukes som tiltak innen folkehelse, byutvikling, mobilitet og mikromobilitet og miljøtiltak.