Helseprosjekt i Stavanger med Kolumbus – 2023

Våren gjennomførte vi et helseprosjekt sammen med HjemJobbHjem-gruppa hos kollektivselskapet Kolumbus. 100 personer ble rekruttert fra deltakende HJH-bedrifter, med tilbud om å få en ekstra helsesjekk først, deretter delta i en kampanjeperiode der de brukte vårt reisevaneundersøkelsesprodukt Regis på sin telefon og fikk gratis periodebillett på kollektivtransporten i Stavanger. Etter en 12-ukers periode fikk de en ny helsesjekk, der formålet var å se hvorvidt kampanjeperioden med både nudging via Kobla og enkel billig bruk av kollektivtjenester, bidro til bedre helse. Og svaret var JA! Deltakerne hadde Kobla-appen på sin telefon i to uker før oppstart av kampanjen, slik at de kunne logge sine typiske vaner, og dermed kunne vi se endringene undeveis også. Resultatet var svært vellykket, hele 95% hadde bedre helse etter enn før kampanjen. Og på litt mer detaljert nivå, kan vi fortelle at deltakerne gjennomførte i snitt 10% færre bilturer per dag i kampanjeperioden, og faktisk hele 55% færre korte bilturer per dag. Jackpot!