Kobla Moving Lab (KML)

KML er et bredt engasjerende tiltak som gir både planansvarlige i kommunen og eiendomsutviklere med interesser i et område nødvendig data for stedsutvikling, samt gir ytterligere merverdi til innbyggerne i området.

Hva er KML?

KML er en en fortløpende reisevaneundersøkelse som benytter vårt produkt Regis til å innhente anonymiserte bevegelsesmønster, kombinert med en felles workshoprekke der vi fasiliterer uhøytidelig diskusjon mellom innbyggere og byutviklere omkring datafunnene. Det er et konsept skreddersydd for tidlifase områdeutvikling og planarbeid.

Deltakere rekrutteres fra nærområdets idrettslag (ungdom og foreldre), og engasjerte eldre (fra frivillige organisasjoner i nærheten? Borettslag?). Deltakerne laster ned en Moving Lab stedsspesifikk versjon av Kobla-appen, registrerer sine reiser i en testperiode og velger på forespørsel å dele disse med oss, anonymisert. Vi sammenstiller til en folkelig forståelig presentasjon av datafunnene som brukes som grunnlag for workshopene. Vi leder gruppen igjennom en men målrettet diskusjon om hvordan folk beveger seg rundt i nærområdet.

KML er et bredt engasjerende tiltak som gir både planansvarlige i kommunen og eiendomsutviklere med interesser i et område nødvendig data for stedsutvikling, samt gir ytterligere merverdi til innbyggerne i området.

Kobla Moving Lab er et startpunkt for helt konkret brukerinvolvering, fordi hver enkelt deltaker har Lab’en i lomma på sine daglige gjøremål. Workshopene er der data blir til innsikt. Denne typen data kan for eksempel handle om å skape sykkelsnarveier, kontra bilen, eller fjerne omveier gående tar for å unngå å bli våt på beina, hvor fort ulike typer syklister sykler på ulike steder, hvor ofte mot kjøreretninger, hvor tett på trafikk man går, krysser gater på steder som. Ikke hver enkelt, anonymisert, men som gruppe – for eksempel ungdom.

KML bidrar til økt bevissthet for innbyggere i nærområdet der det gjennomføres, rundt kostnadene forbundet med bilkjøring og hvilke alternativer som finnes der de er og for akkurat deres reisebehov. Dersom de så gjør endringer i sine vaner, vil det være penger å spare og helse i hver meter. KML fremskaffer bedre datagrunnlag for å tilrettelegge for gående, syklende, trygg mikromobilitet i kombinasjon med kollektivtransport og mer samkjøring (carpooling), i arbeidet med å utvikle planområdet.

Hvordan fungerer appen i en Moving Lab?

  1. Deltaker laster ned appen, den registrerer reiser automatisk.
  2. Bruker korrigerer registreringene og vurderer hver enkelt reise på opplevd sikkerhet, jevnlig. Aktiv korrigering sikrer deltakelse i trekning av ukentlige småpremier.
  3. Deltaker blir spurt mot slutten av hver uke om han/hun er klar for å laste opp reisene til Moving Lab’en, og minnes på at de selvfølgelig blir 100% anonymisert. Deltaker må svare J/N, svarer de J lastes datasettet opp, og de er med i trekning av hovedpremie.

Fra back office siden:

  • Ukentlig opplasting av hvert enkelt datasett, avhengig av brukers OK
  • Vurdering av hver enkel reise på opplevd sikkerhet
  • Bonuspoeng/trekningsdeltakelse avhengig av jevn korrigering

Hvordan fungerer workshopene? Vi stiller gode spørsmål, innbyggerne kommer alltid opp med gode svar:
«Dere pleier å sykle til trening her, i stedet for sykkelveien, hvorfor?»
«50% av ungdommene kjøres under 2km til treningsbanen, hvorfor?»
«Se på kjøremønstrene, kan noen samle seg og dele bil?»

KML konkretiserer samskaping i bydelsutvikling på en helt ny måte. Tidligere varianter av innbyggerinvolvering har sjelden konkret data fra brukerene som grunnlag, som oftest er de en mer tilfeldig innhenting av subjektive meninger. Her har vi muligheten til å vise en nåsituasjon innbyggerene selv har vært med på å rapportere.

Med vår tilnærming mener vi at Kobla Moving Lab er et tiltak som bygger bro mellom det digitale og det fysiske, mellom miljøpåvirkning og byplanlegging.

Kontakt oss for en uforpliktende prat dersom du ønsker å vite mer om hvordan din kommune kan ta i bruk Kobla, eller har andre spørsmål.

📧 support@kobla.no

Hold deg oppdatert om Kobla

Meld deg på vårt nyhetsbrev!