Kobla for kommunen

Grønnere kommune.
Sunnere innbyggere.

Det er nok kjøring nå. Planeten sier stopp, kroppen likeså. Bensin- og dieselbiler forurenser. Elbiler er langt bedre, men tar like stor plass i køen og trenger areal for å parkere på steder byen gjerne ville hatt noe mer spenstig. Samtidig trenger kommuner tilflytting og bysentrum trenger handlende. Kommunestyrer vil ha altså ha flere folk, gående, syklende, kollektivreisende og samkjørende. Men færre biler.

Infrastrukturtiltak for å tilrettelegge for mer gåing, sykling og bruk av kollektivtransport er svært kostnadskrevende. Forutsetningen for midler fra staten som delfinansiering av en byvekstpakke, er at mottakerkommunen har en klar og målrettet ambisjon om reduksjon i veksten i biltrafikken.

Adferdsendring

Vaner kan være vonde å vende. Særlig andres.

Skal adferd endres er vi avhengig av å komme i posisjon til å påvirke. Vi er avhengig av å fortjene brukerens tillit, og vi er avhengig av å spille inn forslag med rett timing. Kobla bruker maskinlæring i appen til å huske brukerens reisevaner, og så prøves det på små dytt, «nudging» eller dulting på norsk, i forkant av den neste reisen din for å få den til å bli billigere og mer miljøvennlig.

Forskning viser at små vennlige dytt ofte kan være nok til at snøballen begynner å rulle i en mer miljøvennlig retning. Når Kobla informerer hver enkelt innbygger om kostnadene ved deres bruk av bil, altså drivstoff, bompenger, parkering, forsikring, service og verditap, synliggjør vi samtidig besparelsen ved bruk av andre transportmiddel. Men Kobla gir innbyggerne et ekstra insentiv til å reise bilfritt: den gode følelsen. Som i dataspill for øvrig, spiller Kobla på mestring, forfengelighet og tilhørighet. Det er den hjelpen andre alternativer trenger i konkurransen mot privatbilen.

Kobla er et verktøy for å finne ut hvilke virkemidler som virker, overfor hvem. Vårt fokus er hva som skal til for at hver enkelt person gjør arbeidsreisen sin litt mer bærekraftig. I appen har vi mulighet til A/B-testing overfor definerte målgrupper, for å bedre forstå sluttbrukernes motivasjoner og preferanser. Nå som pandemien har satt sine spor i samfunnet og offentlig transport ses i nytt lys, er det viktig å avdekke hva som kan fungere i denne settingen.

Kunnskap om reisevaner

Bedre beslutninger basert på data

For Kobla er hver enkelt persons tipping point mer viktig enn deres rutevalg. Men naturlig nok ønsker kommuneplanleggere å vite mest mulig om hvordan innbyggerne bruker byen sin, for å tilrettelegge med kvalitet. Vi i Kobla har tatt tydelig stilling til personvern, altså gis ikke brukernes reiseruter til kommunen. Kobla kan ikke påvirke om ikke vi har brukernes tillit. Å påvirke til grønnere adferd, og det å få vite mest mulig om innbyggernes reisevaner er to helt forskjellige ting. To slike mål må ikke ubevisst rotes sammen.

Men Kobla er en perfekt anledning til å la bevisstgjøre borgerne om verdien av data de ubevisst samler om seg selv. I Kobla kan en kommune be hver enkelt borger om de er villig til å dele data om veivalgene sine på hverdagsreisene. Tilbake får borgeren visshet om at deres vaner teller i statistikken som avgjør hvordan kommunen prioriterer utbygging, brøyting, børsting og øvrig planlegging.

I tillegg har vi et spesifikt produkt for reisevaneundersøkelser og trafikktelling, Kobla Regis. Kobla Regis er et verktøy for planleggere i offentlig sektor og rådgivende konsulentselskap der oversikt over bevegelsesmønstre er en viktig del av analysearbeidet. Les mer om Regis her.

Hva er en smartby?

Kobla er det enkle grensesnittet mot komplekse systemer.

Mange lurer på hva det vil si når en by erklærer at den har ambisjoner om å bli en smartby. Og det neste spørsmålet er gjerne hvorfor ingenting skjer? I byer som regner seg som «smarte», er det et stadig økende antall kilder som tilbyr sanntidsdata som ideelt sett kan bidra til å forbedre innbyggernes livskvalitet.

Men denne informasjonen blir overload uten et filter.

Kobla er det filteret. Kobla kan berikes med de datakildene kommunen har, og fler etter hvert som de blir tilgjengelig, men vil alltid være det enkle grensesnittet borgeren trives med å forholde seg til, som nøkkelhull til sofistikerte IoT-plattformer. Og Kobla kan settes i gang nå, slik at noe smart skjer.

Mobility as a service

Mobilitybegrepet er så mangt. Slik tolker vi det: Kobla-appen lærer seg dine vaner, ditt mønster. Når appen detaljerer hvordan gåing, sykling eller kollektivt ville artet seg som alternativ til privatbilen, kan vi trekke inn alle de nye mobilitetsvariantene. På den måten er Kobla en sammenlikningstjeneste også for mobilitytjenester, som kan vurdere og gi anbefalinger basert på hver enkelt brukers faktiske bruksmønster.

“Hvordan ville kostnadene dine endret seg dersom du byttet til en hybrid? Syklet én dag i uka? Solgte den ene bilen? Kombinerte buss og sparkesykkel?

Du kunne spart 1100kr månedlig på å gå over til bildeling!”

Appen fungerer som motivator til å endre reisevaner, på tvers av segmenter. Kobla tilbyr lokal tilpasning og skreddersøm, slik at løsningen kan passe for ulike typer byer, uavhengig av topografi, vær og størrelse.

Rune EiterjordRådgiver innen mobilitet, drift og systemutvikling for Nordland Fylkeskommune

Be om demo

Ønsker du å vite mer om hvordan kommunen kan bruke Kobla?
Ta kontakt med oss via vårt interesseskjema.

Kobla er gratis for brukeren, men rulles ut i samarbeid med en region, kommune, kollektivselskap eller bedrift.

Ta kontakt! Hvis du er nysgjerrig på oss, er vi nysgjerrig på deg.

Hold deg oppdatert om Kobla

Meld deg på vårt nyhetsbrev!