Kobla for kommunen

10% færre bilturer per dag* gir en grønnere kommune med sunnere innbyggere.

Det er nok kjøring nå. Planeten sier stopp, kroppen likeså. Bensin- og dieselbiler forurenser. Elbiler er langt bedre, men tar like stor plass i køen, produserer mer svevestøv og trenger areal for å parkere på steder byen gjerne ville hatt noe mer spenstig. Samtidig trenger kommuner tilflytting og bysentrum trenger handlende.

Infrastrukturtiltak for å tilrettelegge for mer gåing, sykling og bruk av kollektivtransport er svært kostnadskrevende. De fleste folkevalgte snakker høyt om økt sykkelandel, men legger sjelden til rette for at administrasjonen skal kunne innfri de løftene. Her kommer Kobla inn! Vi tør å påstå, at det ikke finnes noe tiltak som gir mer motivasjon for samme lave pris. 

*resultat av test i samarbeid med Kolumbus i Stavanger.

Adferdsendring

Vaner kan være vonde å vende. Særlig andres.

Skal adferd endres er vi avhengig av å komme i posisjon til å påvirke. Vi er avhengig av å fortjene brukerens tillit, og vi er avhengig av å spille inn forslag med rett timing. Kobla bruker maskinlæring i appen til å huske brukerens reisevaner, og så prøves det på små dytt, «nudging» eller dulting på norsk, i forkant av den neste reisen din for å få den til å bli billigere og mer miljøvennlig.

Forskning viser at små vennlige dytt ofte kan være nok til at snøballen begynner å rulle i en mer miljøvennlig retning. Når Kobla informerer hver enkelt innbygger om kostnadene ved deres bruk av bil, altså drivstoff, bompenger, parkering, forsikring, service og verditap, synliggjør vi samtidig besparelsen ved bruk av andre transportmiddel.

Men Kobla gir innbyggerne et ekstra insentiv til å reise bilfritt: den gode følelsen. Som i dataspill for øvrig, spiller Kobla på mestring, forfengelighet og tilhørighet. Det er den hjelpen andre alternativer trenger i konkurransen mot privatbilen.

Kunnskap om reisevaner

Bedre beslutninger basert på data

Kobla er et verktøy for å finne ut hvilke virkemidler som virker, overfor hvem. Vårt fokus er hva som skal til for at hver enkelt person gjør arbeidsreisen sin litt mer bærekraftig. I appen har vi mulighet til A/B-testing overfor definerte målgrupper, for å bedre forstå sluttbrukernes motivasjoner og preferanser. Nå som pandemien har satt sine spor i samfunnet og offentlig transport ses i nytt lys, er det viktig å avdekke hva som kan fungere i denne settingen.

Når Kobla brukes til adferdsendrende kampanjer, er hver enkelt persons tipping point mer viktig enn deres rutevalg. Derfor har vi utviklet et spesifikt produkt for reisevaneundersøkelser og trafikktelling, Kobla Regis.

Kobla Regis er et verktøy for planleggere i offentlig sektor og rådgivende konsulentselskap der oversikt over bevegelsesmønstre er en viktig del av analysearbeidet. Les mer om Regis her.

Hva er en smartby?

Kobla er det enkle grensesnittet mot komplekse systemer.

Mange lurer på hva det vil si når en by erklærer at den har ambisjoner om å bli en smartby. Og det neste spørsmålet er gjerne hvorfor ingenting skjer? I byer som regner seg som «smarte», er det et stadig økende antall kilder som tilbyr sanntidsdata som ideelt sett kan bidra til å forbedre innbyggernes livskvalitet.

Men denne informasjonen blir overload uten et filter.

Kobla er det filteret. Kobla kan berikes med de datakildene kommunen har, og fler etter hvert som de blir tilgjengelig, men vil alltid være det enkle grensesnittet borgeren trives med å forholde seg til, som nøkkelhull til sofistikerte IoT-plattformer. Og Kobla kan settes i gang nå, slik at noe smart skjer.

Appen fungerer som motivator til å endre reisevaner, på tvers av segmenter. Kobla tilbyr lokal tilpasning og skreddersøm, slik at løsningen kan passe for ulike typer byer, uavhengig av topografi, vær og størrelse.

Rune EiterjordRådgiver innen mobilitet, drift og systemutvikling for Nordland Fylkeskommune

Be om demo

Ønsker du å vite mer om hvordan kommunen kan bruke Kobla?
Ta kontakt med oss via vårt interesseskjema.

Kobla er gratis for brukeren, men rulles ut i samarbeid med en region, kommune, kollektivselskap eller bedrift.

Ta kontakt! Hvis du er nysgjerrig på oss, er vi nysgjerrig på deg.

Hold deg oppdatert om Kobla

Meld deg på vårt nyhetsbrev!