OK! Du ville altså vurdert å sykle dersom det var lavere pris på bruk av sykkelhotellet ved Lillestrøm stasjon. Takk for den opplysningen! Vi tar den med oss i arbeidet med å legge til rette for at flere bruker sykkel. Last gjerne ned sykkelutfordringsappen uansett, den gir deg et overblikk over effekten av dine egne reisevaner; altså kostnader, utslipp, tidsbruk og helseeffekt. Takk for oppmerksomheten!

Med vennlig hilsen

BaneNOR