Mobilitet 2023

Kobla er stolte av å være en del av årets konferanse 27-28 mars, i Oslo!
Hvis du deltar på arrangementet i Oslo, så kom gjerne bort for en prat så vi kan bli bedre kjent.

 

Om Mobilitet 2023: Forskerkonferanse om transport og mobilitet

Mobilitet 2023-konferansen regnes som Norges viktigste mobilitetskonferanse og er den største forskerkonferansen innen mobilitet og transport. Konferansen skal være en faglig arena med rom for debatt og refleksjon, og er i ferd med å bli det sentrale møtestedet for formidling av forskning og dialog mellom forskere, politikere, næringsliv og forvaltning for å finne gode løsninger på framtidens mobilitetsutfordringer.

20 sentrale aktører innen samferdselssektoren samarbeider om arrangementet og programmet, og målet er å dekke hele sektoren. Som deltaker blir du med i et fellesskap for å finne løsninger på dagens og morgendagens utfordringer.

Aktuelle temaer

  • organisering og prioritering
  • mobilitet i en ny hverdag
  • bytransport og mikromobilitet
  • teknologi og klima
  • sikkerhet og sårbarhet
  • nye kollektive mobilitetsløsninger
  • logistikk og netthandel
  • innovasjon og digitalisering

Ønsker du å lese mer om konferansen? Se her

Kontakt oss!

Book direkte møte med Kobla i Oslo her

Eller ta kontakt via vårt interesseskjema under