Om Resvis

Resvis är ett pilotprojekt som genomförs i Östersunds kommun. Genom att använda Resvis kan du i förlängningen bidra till att göra Östersund mer hållbart!

Tack för din medverkan!

Mer om Resvis hittar du här.