Kobla tar personvern på alvor.   

Behandling av personopplysninger er underlagt gjeldende personopplysningslov og General Data ProtectionRegulation (GDPR).  Våre interne rutiner for behandling av personopplysninger er i samsvar med Personopplysningsloven. Det vil si at krav til informasjonssikkerhet og internkontroll er ivaretatt.      

Etter personopplysningsloven har du rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg. Du kan også kreve at opplysninger om deg, som er feil, blir rettet.  Det kan du gjøre ved å kontakte support@kobla.no 

Alle personlige opplysninger du gir til oss, blir forsvarlig lagret og fortrolig behandlet. Anonyme reisedata samles inn til server for RVU formål men deles aldri med tredjepart.

Bilregistreringsnummer deles ikke med databehandler og oppbevares kun så lenge du bruker appen på din mobiltelefon.