Kobla er ikke bare kobla

Produkter

Teknologien vi bruker i Kobla har mange anvendelsesområder. I tillegg til posisjonering ved hjelp av GPS, bruker vi mobiltelefonens mange sensorer, som gyroskop, kompass og akselerometer. Informasjon fra disse sensorene kan kombineres på andre måter og løse andre utfordringer. Derfor har vi tatt fram et sett produkter bygget på den samme grunnleggende teknologien, skreddersydd for hvert sitt bruksområde.

Kobla Miljømotivator

Kobla Miljømotivator er basisproduktet. Miljømotivatoren er appen som registrerer reisene til brukerne automatisk, som gir oversikt over kostnader og utslipp ved bilkjøring, kaloriforbruk ved aktive reisevalg, applauderer, tipser og deler ut bonuspoeng. Både start av reise, stopp av reise og reisemåte registrerer appen av seg selv. I appen får brukerne oversikt over alle reisene sine, enkeltvis, ukesvis og månedsvis, og nyttig statistikk.

Lokasjonsdata selges ikke til tredjeparter. De blir faktisk ikke sendt til skyen en gang. Ingen informasjon om hvor du er, har vært eller pleier å være, forlater mobiltelefonen.

Kobla Regis

For å planlegge hvordan innbyggere skal kunne bruke byen sin på en mest mulig bærekraftig og effektiv måte, er det avgjørende med innsikt i reisevaner. Med vårt produkt Kobla Regis, kan innbyggere selv dele sine reisemønstre med kommunen og belønnes for det. Mens ITS-sensorer kun gir passeringer per punkt, logger Regis hele reisen, start/stopp og rute. Regis åpner dessuten for dialog med den reisende om formål og opplevelse. På denne måten kan byplanleggere og konsulenter få rikere kvalitativ innsikt, i tillegg til kvantitativ data.

Kobla Guide

Kartet i Kobla-appen gir mange muligheter. Enhver kommune har steder av betydning som de ønsker å fremme for sine innbyggere eller besøkende. Disse stedene kan merkes i kartet i produktet Kobla Guide. Brukerne mottar bonuspoeng ved å besøke disse stedene. Perfekt motivasjon til å gjøre innbyggere bedre kjent med kommunen sin eller synliggjøre arrangement spredd på ulike plasser.

Kobla Avvik

Det finnes innbyggerportaler og apper, men potensialet i å aktivere innbyggere som konktrollører i egen kommune er ikke tatt ut. Vi mener at produktet Kobla Avvik gjør det gøy og givende for innbyggere i en kommune å melde inn avvik i sin hverdag. Det beste eksempelet er etterkontroll av brøyting. Med Kobla Avvik kan innbyggere dokumentere, grovkategorisere og melde inn feil og mangler med nøyaktig kartposisjon automatisk tilknyttet.

Rebus

Kobla Rebus

Kobla Rebus er spillproduktet vårt. I Rebus kan du enkelt sette opp virtuelle poster rundt omkring på kartet i. På de ulike postene kan man ha oppgaver, utfordringer og gåter som man får poeng for å svare riktig på. Her har vi mulighet for å integrere effekter som benytter augumented reality (AR) for virkelig å gjøre aktiviteten gøy for kidsa. Kobla Rebus passer for skoler, idrettslag, fritidsklubber, eventarrangører og kommuner som ønsker å aktivisere sine yngre innbyggere.

Kobla Resvis

Produktet Resvis tilsvarer Kobla Miljømotivator for det svenske markedet. I dag brukes Resvis i Østersund i Sverige. En person som er resvis er en som reiser klokt, og det er nettopp det vi mener Kobla hjelper deg med å gjøre. Her er mer om Resvis fra Östersund kommunes egne nettsider:

“ResVis – App för gröna transportsätt”