Kobla Regis

Reisevaneundersøkelser og trafikktelling gjort enklere

Kobla Regis gjør det mulig å bruke smartmobilen som sensor i reisevaneundersøkelser og trafikktellingsoppdrag gjennomført av kommunale planavdelinger eller konsulentselskap. Innbyggere som deltar laster ned appen og lar sine bevegelser logges, enten de er til fots, på sykkel, i bil, buss eller tog. Resultatet er langt rikere data enn statiske sensorer alene kan tilby, og dermed et betydelig bedre grunnlag for analyser. Kobla Regis gir innsikt i hele reiser, startpunkt, mål og veivalg, ikke bare passering av et startpunkt. Videre logger Kobla Regis den reisendes fart på alle deler av reisen.

Visualisering

I Östersund kommune ble Kobla tatt i bruk på denne måten i desember 2021. Dette ga umiddelbart deres miljørådgiver Rasmus Grelsson verdifull informasjon. I visualiseringen av reisene var det tydelig at syklisters fart ble merkbart redusert på steder der trafikkforholdene ikke skulle tilsi at en reduksjon var nødvendig. Årsaken kunne eksempelvis være uheldige brøyterutiner som enkelt kunne endres på.

Kobla Regis gir trafikktelling i lengre perioder med langt lavere driftskostnader enn manuelle alternativer, og med null utgifter til installasjon, slik ITS sensorer har. Med Regis kan den samme undersøkelsen registrere reiser foretatt med alt fra egne føtter via sykkel til bil og kollektivt. Registreringen kan også valideres gjennom matching mot ITS sensorer, slik Kobla Regis gjør i Moss. Magnetsensoren i Olav Kyrresgate, levert av vår samarbeidspartner Disruptive Engineering, validerer passeringer over samme punkt registrert i Kobla Regis, med kjøretøy spesifisert helt ned på merke, type og drivstoff.

Videre kan reiseloggingen utvides til også å trigge spørreskjema, som kan gi kvalitativ innsikt i den reisendes begrunnelse for reisen eller opplevelse underveis.

Anvendelser av Regis

Fokusgruppe helse (gjort i Stavanger med Kolumbus)

Små endringer har stor positiv effekt på helsen. I dette forbildeprosjektet verves frivillige til å bli med på en endringsreise. Helsen måles før og etter deltakerne mottar et mobilitetsgode, for eksempel gratis lån av el-sykkel eller gratis månedskort på bussen. Kobla brukes som motivasjonsverktøy og produserer statistikk som kan brukes til oppslag i media.

 

Mobil og GPS-basert reisevaneundersøkelse (gjort med Östersund kommune)

Planavdelinger trenger innsikt i hvordan byen brukes. Kunnskap om hvordan folk sykler, går, biler og busser er avgjørende for tjenesteproduksjon i en moderne by. Det holder ikke med spørreundersøkelser eller statiske punktpasseringer. Regis-produktet fra Kobla gir hele reiseruter, trygt anonymisert, både på gange, sykling, bil og buss. Regis avdekker styrker og svakheter ved lokale mobilitetstilbud, og gir grunnlag for hvordan gjøre det enklere og mer praktisk for innbyggere å velge mer bærekraftige mobilitetsformer.

 

Vintersyklistkampanje (gjort med Östersund kommune)

For å øke andelen sykkelturer er det smart å sette fokus på helårssykling. Kobla tilbyr en sosial plattform for vintersyklister. Her kan de logge egne reiser og konkurrere mot andre vintersyklister. De kan bruke Kobla til å melde inn problematiske plasser på sin reisevei, og dermed bidra til trygg vintersykling. Hvis ønskelig kan vintersyklistene også delta i en reisevaneundersøkelse (RVU).

Fordeler med Regis

  • Brukerens personvern er ivaretatt (kan slette reiser som ikke skal telles)
  • Støtte for korrigering av reiser
  • Støtte for å legge inn mange typer kjøretøy (som kan måles)
  • Premiering, nudging og gamification brukes til å få deltakere frivillig til å delta
  • Lavere kostnad og høyere nøyaktighet

Vil du høre mer om Kobla Regis?

Fyll ut skjemaet, og vi vil ta kontakt med deg!