Kobla Regis

Reisevaneundersøkelser og trafikktelling gjort enklere

Kobla Regis gjør det mulig å bruke smartmobilen som sensor i reisevaneundersøkelser og trafikktellingsoppdrag gjennomført av kommunale planavdelinger eller konsulentselskap. Innbyggere som deltar laster ned appen og lar sine bevegelser logges, enten de er til fots, på sykkel, i bil, buss eller tog. Resultatet er langt rikere data enn statiske sensorer alene kan tilby, og dermed et betydelig bedre grunnlag for analyser. Kobla Regis gir innsikt i hele reiser, startpunkt, mål og veivalg, ikke bare passering av et startpunkt. Videre logger Kobla Regis den reisendes fart på alle deler av reisen.

Visualisering

I Östersund kommune ble Kobla tatt i bruk på denne måten i desember 2021. Dette ga umiddelbart deres miljørådgiver Rasmus Grelsson verdifull informasjon. I visualiseringen av reisene var det tydelig at syklisters fart ble merkbart redusert på steder der trafikkforholdene ikke skulle tilsi at en reduksjon var nødvendig. Årsaken kunne eksempelvis være uheldige brøyterutiner som enkelt kunne endres på.

Kobla Regis gir trafikktelling i lengre perioder med langt lavere driftskostnader enn manuelle alternativer, og med null utgifter til installasjon, slik ITS sensorer har. Med Regis kan den samme undersøkelsen registrere reiser foretatt med alt fra egne føtter via sykkel til bil og kollektivt. Registreringen kan også valideres gjennom matching mot ITS sensorer, slik Kobla Regis gjør i Moss. Magnetsensoren i Olav Kyrresgate, levert av vår samarbeidspartner Disruptive Engineering, validerer passeringer over samme punkt registrert i Kobla Regis, med kjøretøy spesifisert helt ned på merke, type og drivstoff.

Videre kan reiseloggingen utvides til også å trigge spørreskjema, som kan gi kvalitativ innsikt i den reisendes begrunnelse for reisen eller opplevelse underveis.

Fordeler med Regis

  • Brukerens personvern er ivaretatt (kan slette reiser som ikke skal telles)
  • Støtte for korrigering av reiser
  • Støtte for å legge inn mange typer kjøretøy (som kan måles)
  • Premiering, nudging og gamification brukes til å få deltakere frivillig til å delta
  • Lavere kostnad og høyere nøyaktighet

Vil du høre mer om Kobla Regis?

Fyll ut skjemaet, og vi vil ta kontakt med deg!